INTERGEN

INTEGREN 2. paziņojums presei: 2021. gada jūnijā

Turpinās darbs pie INTERGEN Erasmus + KA204 stratēģiskās partnerības

Projektā ir iekļauta "Eiropas starppaaudžu atbalsta karjeras attīstības iniciatīva" (European Intergenerational Support Career Development Initiative), un partneri ir sākuši darbu pie novatoriskas pieejas attīstības starppaaudžu pieaugušo izglītībai. Tiks izstrādāti četri darba soļi, kas nodrošinās to, lai scenārijs būtu izdevīgs visām iesaistītajām pusēm, proti, gan jaunajām, gan vecākajām mērķgrupām ir prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas pārējiem, lai viņi kļūtu konkurētspējīgāki darba tirgū.

Pirmkārt, septiņās partnerības valstīs ir veikts plašs pētījums par abu vecuma grupu darbinieku viedokļiem – pētījumā tikai iesaistīti dalībnieki vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kā arī dalībnieki vecumā virs 50 gadiem.

Otrā starptautiskā tikšanās notika 2021. gada februārī, taču COVID19 dēļ tika nolemts, ka tikšanās notiks attālināti, izmantojot Zoom platformu.

Soli pa solim ADICE un ETN ir izstrādājušas INTERGEN BRIDGE METODI, lai veicinātu sociālo iekļaušanu, izmantojot starppaaudžu mācīšanos, ļaujot jauniešiem un vecāka gadagājuma pieaugušajiem, kuri nestrādā, mācīties vienam no otra un attīstīt savstarpēju cieņu. Mēs izstrādāsim iespējas apgūt pamatprasmes, digitālās prasmes un uzņēmējdarbības prasmes, kas pielāgotas mūsu mērķgrupu vajadzībām. Mēs ņemsim vērā partnervalstu kultūras atšķirības un īpašās vajadzības, lai izveidotu pielāgojamu programmu efektīvai tās ieviešanai visā ES.

Prezentācijas un diskusijas par to, kā vislabāk izmantot prakses kopienu metodi INTERGEN prakses kopienai, izmantojot EPALE platformu, notiks nākamajā projekta Zoom konferencē, kas notiks 3. jūnijā.

Darbs pie trim atlikušajiem darba soļiem tiks sākts jūlijā. INTERGEN BRIDGE APMĀCĪBAS MODUĻI pamatkompetenču attīstībā, kas piemēroti abām mērķgrupām, ar novatorisku, sadarbībā balstītu metodiku. Visbeidzot, mēs izstrādāsim INTERGEN BRIDGE ONLINE APMĀCĪBAS, lai atvieglotu piekļuvi darba tirgum un saistītu mācības INTERGEN programmā ar ES rīkiem, piemēram, Europass CV, lai visveiksmīgāk demonstrētu savas prasmes potenciālajam darba devējam.

INTERGEN partneri uzskata, ka pieaugušo izglītojamo problēmas savu pamatprasmju attīstīšanā un nodarbinātības nodrošināšanā turpmāko gadu laikā, iespējams, dramatiski palielināsies. COVID-19 pandēmija ir vēl vairāk sarežģījusi situāciju, tāpēc ir skaidri redzama steidzama vajadzība pēc novatoriskiem risinājumiem, piemēram, tiem, kurus mēs plānojam izstrādāt.

Georga C. Lihtenberga (Georg C. Lichtenberg) vārdiem sakot: "Es nevaru pateikt, vai pārmaiņas padarīs lietas labākas; bet es varu teikt, ka lietām ir jāmainās, lai tās kļūtu labākas." To mēs risinām ar INTERGEN projekta starpniecību.

Intergen

INTERGEN piedāvā "Eiropas starppaaudžu karjeras atbalsta iniciatīvu"

Projekts tika uzsākts 2020. gada 5. oktobrī Mančestrā (AK) 1. starptautiskajā sanāksmē.

Ar Erasmus+ programmas palīdzību Eiropas Komisija ir iecerējusi izstrādāt galveno kompetenču līmeni, ļaujot pieaugušajiem studentiem iegūt produktīvu darbu, kas sniedz piepildījumu darba vidē ar aizvien pieaugošu konkurenci. INTERGEN ideja daļēji ir aizgūta no diskusijām konferencē Future of VET Conference, kas norisinājās no 2019. gada 11. līdz 13. novembrim Helsinkos; daļēji no starppaaudžu pilotpētījuma rezultātiem Islandē un arī no novērojumiem, ka gan visjaunākie, gan visvecākie zemas kvalifikācijas pieaugušie studenti sastopas ar ievērojamām grūtībām, lai attīstītu nepieciešamās prasmes, kas ļauj piekļūt mācīšanās iespējām un darba tirgum.

6 pilotpētījumos 6 partnervalstīs mēs testēsim INTERGEN materiālus plašā mērogā, iesaistot 30 dalībniekus no katras mērķa grupas un 10 organizācijas. Ievērojams dalībnieku skaits nāks no sociālekonomiski neaizsargātākajām grupām. INTERGEN resursi būs atvērta avota, pieejami 7 valodās un lejupielādējami INTERGEN tīmekļa vietnē www.intergenproject.net.

Projekta ietekme būs 5 līmeņos:

1.) Organizāciju skaits, kas piedāvā galvenās starppaaudžu prasmes un karjeras attīstību mazkvalificētiem pieaugušajiem

2.) Būtiskas mācīšanas iespēju atšķirības, lai attīstītu galvenās prasmes dažādu vecumu pieaugušajiem

3.) Sociālā saliedētība un vecuma diskriminācijas un eidžisma stereotipu samazināšana

4.) Galveno prasmju un kompetenču līmenis, vērtības pievienošana dalībnieku CV un piekļuves palielināšana darba tirgum.

5.) Darba devēja apmierinātība saistībā ar pieaugošu potenciālo darbinieku pieejamību ar nepieciešamajām prasmēm, tādējādi palielinot pievienoto vērtību uzņēmumiem. 

Mēs galvenokārt koncentrēsimies uz mazkvalificētiem, nestrādājošiem pieaugušajiem studentiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem un vecākiem par 50 gadiem, bet mūsu resursus varēs pielāgot citām pieaugušo studentu kategorijām un izmantot valstīs, kas nav aktīvi iesaistītas projektā, tādējādi ievērojami palielinot projekta ietekmi.

intergen

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png