RISEBA Zinātniska Padome

RISEBA Zinātniskā padome:

Profesore Irina Senņikova                                                                                                                                                                                                                                Ekonomikas un finanšu katedras vadītāja Asoc.prof. Ieva Brence                                                                                                                                                                Profesors Andrejs Čirjevskis                                                                                                                                                                                                                      Arhitektūras fakultātes dekāna v.i. Jānis Dripe                                                                                                                                                                                              Audiovizuālās mediju mākslas fakultātes dekāna v.i.  Jānis Holšteins                                                                                                                                                          Profesors Vulfs Kozlinskis                                                                                                                                                                                                                            Profesors Ilmārs Kreituss                                                                                                                                                                                                                                    Profesore Iveta Ludviga                                                                                                                                                                                                                                  Profesors Anatolijs Prohorovs                                                                                                                                                                                                                                Profesore Lūcija Rutka
Valodu katedras vadītāja Ingūna Romanova
Komunikācijas katedras vadītāja Glorija Sarkane                                                                                                                                                                                                Profesore Maija Zakriževska-Belogrudova 
Zinatniskās Padomes priekšsēdētāja profesore Tatjana Vasiļjeva
Zinātniskās Padomes sekretāre Anna Strazda

Promocijas Padome

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png