RISEBA akadēmiskā personāla pētījumu virzieni

Zinātniski - pētnieciskie darba virzieni 2018. - 2019. gadā

Augstskola veic zinātniski pētnieciskos darbus virzienos, kas atbilst RISEBA fakultātēm un fakultāšu specializācijai:
•    Biznesa fakultāte – nozare: sociālās zinātnes; apakšnozare: ekonomika un uzņēmējdarbība;
•  Mediju un komunikācijas fakultāte – nozare: sociālās zinātnes; apakšnozare: plašsaziņas līdzekļi un komunikācija; nozare: humanitārās un mākslas zinātnes; apakšnozare: mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra;
•    Arhitektūras fakultāte – nozare: inženierzinātnes un tehnoloģijas; apakšnozare: būvniecības un transporta inženierzinātnes.
 

Pētījumi sociālo zinātņu jomā

Pētījumi ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozarē

Vadītājs Dalībnieki, partneri 

Prof., Dr.oec. Andrejs Čirjevskis  

A.Č.

PhD stud. Reģina Ločmele - Luņeva, RISEBA 
PhD Pierre Keller, RISEBA
Assoc.prof., Dr. Som Sekhar Bhattacharyya, National Institute of Industrial Engineering (Indija)
Maģistra programmu studenti
 

 Pētnieciskā virziena apraksts

Finanšu tirgu un institūciju vadība un darbība

Vadītājs Dalībnieki, partneri

Prof., Dr.Chem. Ilmārs Kreituss

I.K.

Dr.sc. adm. Iveta Cīrule, RISEBA 
PhD stud. Ilona Beizītere, RISEBA 
Assoc.prof., Dr.oec. Edgars Brēķis, RISEBA 
Assoc.prof., Dr.oec. Natālija Konovalova, RISEBA 
Diāna Neimane, SEB banka
PhD Paulius Astromskis, V.Gediminas university (Lietuva)
Heidi Kakko, Estonian Business Angels Network
Prof., Dr.oec. Svetlana Saksonova, LU

Informācijas tehnoloģijas un e-servisu pielietošana inovatīvā uzņēmējdarbībā privātā un publiskā sektorā

Vadītājs Dalībnieki, partneri

Prof., Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva

T.V.

 

PhD stud. Marius Schonberger, BA
PhD stud. Julija Novinkina, RISEBA 
PhD stud. Kirathimo Muruga, RISEBA  
Maģistra studenti 
PhD Ville Saarikoski, Laurea University (Somija)
Andris Melnūdris, LIKTA 
Dr.sc. ing. Sigita Misiņa, SEB Apdrošināšana
 

Pētnieciskā virziena apraksts

Makroekonomiskās izpētes virziens 

Vadītājs  Dalībnieki, partneri 

Prof., Dr.sc. adm. Anatolijs Prohorovs  

A.P.

PhD stud. Ļevs Fainglozs, RISEBA 
Dr., Doc. Jūlija Bistrova, RTU
Prof., PhD Marina Solesvik, Nord University (Norvēģija)

  Pētnieciskā virziena apraksts

Psiholoģija un supervīzija biznesā

Vadītājs Dalībnieki, partneri

Prof., Dr.Psych., Mg.sc. adm. Maija Zakriževska-Belogrudova

M.Z.

  

Doc., Dr.psych. Solveiga Blumberga, RISEBA
Assoc.prof., Dr.paed. Raina Vīra, RISEBA
PhD Jūlija Žakemo, RISEBA 
Porf., Dr.paed. Lūcija Rutka, RISEBA
Maģistra un bakalaura programmu studenti 
Prof., Dr. Psych. Kristīne Mārtinsone, RSU 
Doc., Dr.med. Kristaps Circenis, RSU 
Ilze Dreifelde, Latvijas supervizoru apvienība 
  Pētnieciskā virziena apraksts

Stratēģiska personāla vadība

Vadītājs Dalībnieki, partneri

Prof., Dr.sc. adm. Iveta Ludviga   

I.L.

PhD stud. Agita Kalviņa, LU 
PhD stud. Inese Slūka, RISEBA
Irēna Ļeoņenko, Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācija 
PhD. Stud. Daiga Ērgle, LU, AirBaltic
PhD stud. Katri Vintiša, LU, SIA “Creative technologies”
EHRM (European Human resource Management) projekts, Assoc.prof., Dr. Erik Poutsma; Radboud University (Nīderlande) 
 Maģistra programmu studenti

 

  Pētnieciskā virziena apraksts

 

Pētījumi plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas apakšnozarē

Reklāmas un sabiedrisko attiecību kompleksie pētījumi

 

Vadītājs Dalībnieki, partneri
Vadošā pētniece Tatjana Bartele Lekt., Mg.sc. soc. Artis Eglītis, RISEBA 
Lekt., Mg.art., PhD stud. Aivars Helde, RSU
Lekt., Dr.sc.soc., Guna Matule, RISEBA 
Mg.sc.soc., Glorija Sarkane, RISEBA 
Mg.sc.soc., Lidija Semjonova, RISEBA
Doc., Dr.art, Astra Spalvēna, RISEBA 
Maģistra un bakalaura studenti
PhD Ester Bardone, University of Tartu (Igaunija)
Dominika Zagrodzka, University of Silesia (Polija)
PhD Håkan Jönsson, Lund University (Zviedrija)
Doc., Dr. Ņina Trubņikova, Krievijas Tautu draudzības universitāte (Krievija)
O. Žuraveļa, Žurnālistikas fakultātes dekāne, Valsts pētījumu Novosibirskas Valsts universitāte (Krievija)
Asoc.prof., Dr. Jānis Kārkliņš, BSA
Prof., Dr.oec. Biruta Sloka, LU
  Pētnieciskā virziena apraksts

 

Pētījumi humanitāro un mākslas zinātņu nozarē

Pētījumi mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras apakšnozarē

Vadītājs Dalībnieki, partneri

Prof. Rasa Šmite

R.Š.

PhD stud. Aigars Ceplītis, LU
Doc. Jānis Holšteins, RISEBA
Liepājas Universitāte; Latvijas Universitāte 
  Pētnieciskā virziena apraksts

 

Pētījumi inženierzinātņu un tehnoloģijas nozarē

Pētījumi būvniecības un transporta inženierzinātņu apakšnozarē

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png