2014. gada konkursā uz Valsts budžeta finansēto studiju vietu un stipendiju uzvarētāji

2014. gada konkursā uz Valsts budžeta finansēto studiju vietu un stipendiju ir uzvarējušas RISEBA starpaugstskolu doktora studiju programmas „Biznesa vadība” doktorantes Ilona Beizītere, Ieva Kukule un Jūlija Bulatova. 

Apsveicam!

Konkurss uz no valsts budžeta finansēto studiju vietu starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība" RISEBA

Konkurss uz no valsts budžeta finansēto studiju vietu starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība" RISEBA

Konkursā uz no valsts budžeta finansētajām studiju vietām (turpmāk tekstā – budžeta vietas) var pieteikties starpaugstskolu doktora studiju programmā studējošie (turpmāk tekstā - doktoranti) un zinātniskā grāda pretendenti, kuri sekmīgi apguvuši starpaugstskolu doktora studiju programmu „Biznesa vadība” RISEBA.

Pieteikšanās termiņš: 10 02.2014. - 16.02.2014.

Iesniedzamie dokumenti:

 • doktorantiem:
 1. iesniegums programmas direktoram;
 2. dokumenti, kas pamato Nolikuma „Par ikgadējo konkursu uz no valsts budžeta finansētajām studiju vietām starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība” RISEBA” pielikumiem Nr.1 - Nr.2
 • Zinātniskā grāda pretendentiem:
 1. iesniegums programmas direktoram;
 2. dokumenti, kas pamato Nolikuma „Par ikgadējo konkursu uz no valsts budžeta finansētajām studiju vietām starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība” RISEBA” pielikumiem Nr.3
 3. promocijas darba anotāciju (pēc šādas shēmas):
 • darba nosaukums;
 • promocijas darba vadītājs;
 • darba aktualitāte (minimāls ieskats literatūrā);
 • darba mērķi un uzdevumi;
 • darba hipotēze (-s);
 • pētījuma bāze un metodes;
 • iestrādes (ziņojumi konferencēs, tēzes, publikācijas, starprezultāti).

Konkursa nolikums pieejams šeit >>> (PDF)


2013. gada konkursā uz Valsts budžeta finansēto studiju vietu un stipendiju uzvarētāji

17.02.2013.

2013. gada konkursā uz Valsts budžeta finansēto studiju vietu un stipendiju ir uzvarējušas RISEBA starpaugstskolu doktora studiju programmas „Biznesa vadība” doktorantes Jana Roze un Olga Pavlovska

Apsveicam!

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png