Augstskolā RISEBA ierodas 72 jauni Erasmus+ un dubultgrāda studenti

Jauno 2018./2019. studiju gadu augstskolā RISEBA uzsāks 72 jauni Erasmus+ un Dubultgrāda studenti no 11 valstīm –  Francijas, Vācijas, Austrijas, Turcijas, Slovākijas, Gruzijas, Portugāles, Čehijas, Horvātijas, Krievijas un Kazahstānas.

Francija

Audencia Business School

EM Normandie

ESDES Business School of UCLy

INSEEC LYON

Jean Moulin University Lyon 3

Kedge Business School

Montpellier Business School

Vācija

Regensburg University of Applied Sciences

University of Wuppertal

Hochschule Mainz – University of Applied Sciences

University of Bamberg

Friedrich Schiller University of Jena School of Business and Economics

University of Applied Sciences Emden/ Leer

Austrija

Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH

FHWien University of Applied Sciences of WKW

Turcija

Bahcesehir University

Slovākija

Comenius University in Bratislava

University of Economics in Bratislava

Gruzija

International Black Sea University

Portugāle

ISCTE – University Institute of Lisbon

Čehija

University of Economics, Prague

Horvātija

Zagreb School of Economics And Management

Krievija

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN)

Kazahstāna

Almaty Management University

Erasmus+ un Dubultgrāda projektu vadītāja Daira Rasa Rancāne atzīst: “Ik gadu studenti ir arvien vairāk ieinteresēti piedalīties dažādās apmaiņas programmās un gūt starptautisku pieredzi, ko pēc tam augsti vērtē darba devēji. Pozitīvi vērtējama arī iebraucošo studentu vēlme ne tikai mācīties, bet izzināt Latviju, tās kultūru un tradīcijas. Piemēram, šogad students no Vācijas ieradās jau apguvis nepieciešamās pamata frāzes latviešu valodā.”

Pirmajā dienā jauniešiem tika organizēts iepazīšanās pasākums, kur viņi varēja uzzināt vairāk par augstskolu RISEBA, studiju vidi, studiju procesa plānošanu un norisi, kā arī jauniešu iespējām iesaistīties dažādās aktivitātēs. Tāpat studenti piedalījās aktivitātēs, lai labāk iepazītu cits citu.

Studiju gads visiem jaunajiem studentiem sāksies ar ievadnedēļu. Tās ietvaros tiek organizētas tikšanās ar programmu direktoriem, kuri precīzāk izstāstīs par konkrēto programmu specifiku un prasībām. Lai studiju gads aizritētu veiksmīgi, RISEBA Studējošo pašpārvaldes biedri ir parūpējušies, lai katram ārvalstu studentam būtu “Student Buddy” jeb RISEBA students - mentors, kurš palīdzēs veiksmīgi iejusties Latvijā un augstskolā RISEBA, sniegs atbalstu un atbildes uz neskaidriem jautājumiem visa studiju procesa laikā.

Augstskola RISEBA ne tikai uzņem ārvalstu studentus, bet arī saviem studentiem katru gadu sniedz iespēju gūt jaunu pieredzi, studējot kādā no parteraugstskolām Erasmus+ programmas ietvaros. Rudens semestrī 26 RISEBA studenti devās studēt uz 11 valstīm – 25 jaunieši ERASMUS+ programmā un 1 Dubultgrādu programmā.

Anglija

Nottingham Trent University

Beļģija

Artesis Plantijn University College

Bulgārija

D.A. Tsenov Academy of Economics

Francija

Kedge Business School

University of Montpellier

Horvātija

University of Rijeka

Itālija

University of Brescia

Kipra

University of Nicosia

Krievija

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN)

Nīderlande

Hanze University of Applied Sciences

NHL Stenden University of Applied Sciences

Portugāle

ISCTE Business School

Spānija

University of Valencia

King Juan Carlos University

CEU Cardenal Herrera University

RISEBA vēl visiem veiksmīgu jauno studiju gadu!

Foto no 2018. gada rudens semestra Erasmus+ iebraucošo studentu iepazīšanās pasākuma ŠEIT

30.08.2018.

Erasmus plus

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png