RISEBA zinātņu prorektore, profesore Tatjana Vasiļjeva ievēlēta “EDAMBA” asociācijas izpildkomitejā

RISEBA zinātņu prorektore, Prof., Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva ievēlēta EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) jeb latviski Menedžmenta un biznesa administrācijas doktorantūras programmu asociācijas izpildkomitejā.

EDAMBA izpildkomitejas ievēlētie locekļi 2019-2020:

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png