Ichaks Adizess Latvijā!

30. oktobrī Rīgā uzņēmums Business Education Plus organizē slavenā Ichaka Adizesa (Ichak Adizes) autorsemināru “Ideālais vadītājs”. Norises laiks un vieta: Bellevue Park Hotel Riga, no plkst. 10:00 līdz 16:30.

Sīkākā informācija (ieskaitot semināra programmu un dalības nosacījumus) šeit

Ichaka Adizes lekcija „Managing change constructively: essence of the Adizes methodology”

Par vieslektoru: Doktoram Ichakam Adizesam 2009.gada 22. septembrī tika piešķirts RISEBA Goda profesora  grāds Honorius Causa par viņa ievērojamo ieguldījumu uzņēmējdarbības zinātnes un vadības attīstībā, apstiprinot humānistisko vērtību nozīmi uzņēmējdarbībā, un par viņa atjautīgajiem un ietekmīgajiem uzņēmējdarbības attīstības modeļiem.

Starptautiskais padomnieku konvents

RISEBA Starptautiskais padomnieku konvents sastāv no ievērojamiem valsts un
biznesa sabiedrības pārstāvjiem un vadošiem speciālistiem finanšu, uzņēmējdarbības,
zinātnes un kultūras jomās.

Padomnieku konvents konsultē Senātu un rektoru augstskolas stratēģiskās attīstības
jautājumos izglītības, zinātnes un inovāciju jomās atbilstoši nacionālajām un
starptautiskajām attīstības tendencēm.

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png