Studē jaunā, modernā programmā un iegūsti augstāko izglītību trīs gadu laikā!

RISEBA pagājušajā gadā tika uzsākta jauna un unikālā studiju programma "Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana" (Start-up accelaration and finance), kas izstrādāta, par pamatu ņemot RISEBA tradīcijas un labākos mācībspēkus, bet tajā pašā laikā akcentējot jaunākās tendences ekonomikā, uzņēmējdarbībā un darba tirgū. Programma veidota sadarbībā ar nozares profesionāļiem (Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls, jaunuzņēmumu kopienas platformu “Labs of Latvia”, SIA “Altum” u.c.), kuri iesaistīti studiju kursu izstrādē un docēšanā.

RISEBA uzsāk bakalaura studiju programmu „Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana”

10. jūlijā Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra piešķīra licenci augstskolas RISEBA bakalaura studiju programmai „Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana”.

Programma veidota, atbildot uz nozares profesionāļu pieprasījumu pēc darbiniekiem, kuri pēc studijām varētu orientēties finansējuma piesaistē un finanšu vadībā, veiksmīgi darboties komandā, nodrošināt produkta virzību, izmantojot starptautiskās mērogošanas pamatnostādnes u.c.

Studiju virzienu akdreditācijas lapas

Saskaņā ar 2018. gada 21. jūnija likumu ,,Grozījumi Augstskolu likumā” (pieejams šeit), studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk, kā tas ir noteikts šo noteikumu 48. punktā.

Jaunu akreditācijas lapu izsniegšana nav nepieciešama, jo termiņi ir noteikti minētajā likumā:

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png