RISEBA studējošo kreditēšanas iespējas

 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA piedāvā izmantot:

  • studiju un/vai studējošo kredītu no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.
  • komerckredīts(sadarbībā ar Swedbanka, SEB banka, Nordea banka)

Lai pieteiktos studiju kredītam un studējošo kredītam ar valsts vārdā sniegtu galvojumu personai ir jābūt jau studentam ar piešķirtu studējošā statusu (ir veikta reflektanta imatrikulācija).

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png