Maksājumi

Samaksas kārtība:

1. Veikt maksājumus pa semestriem divos maksājumos, līdz katra gada 15. augustam un 15. decembrim.
2. Veikt maksājumus pa mēnešiem līdz katra mēneša 15. datumam, kur gada maksa tiek sadalīta 9 maksājumos, kur pirmais ir maksājums par diviem mēnešiem. Šajā gadījumā studiju gada maksa, tiek palielināta par 5%.*
3. Saskaņā ar grafiku. 

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png