Maksājumi

Samaksas kārtība:

1) par gadu;
2) par semestriem;
3)saskaņā ar grafiku. 

Kā veicami maksājumi?

Maskājuma uzdevuma mērķī nepieciešams norādīt informāciju šādā secībā: 

studējošā vārds uzvārds / personas kods / maksājuma kods 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png