Par programmu

Mācību programma “Multimediju dizains” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju: Multimediju dizaina speciālists

Multimediju dizaina speciālists izpilda daļu no multimediju dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts multimediju projektēšanas jomā.

Sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm.

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png