Studiju virzienu akdreditācijas lapas

Saskaņā ar 2018. gada 21. jūnija likumu ,,Grozījumi Augstskolu likumā” (pieejams šeit), studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk, kā tas ir noteikts šo noteikumu 48. punktā.

Jaunu akreditācijas lapu izsniegšana nav nepieciešama, jo termiņi ir noteikti minētajā likumā:

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png