Studiju kvalitātes centrs

Studiju kvalitātes centra galvenie uzdevumi

  • Pētīt mācīšanas, mācīšanās un novērtēšanas metožu attīstības jaunākās tendences, mācību līdzekļus un citus izglītības procesa aspektus un piemērotākos jauninājumus ieviest Augstskolā;
  • Izstrādāt un nodrošināt metodisko standartu prasību ieviešanu un studiju kvalitātes nodrošināšanu visās studiju formās;
  • Nodrošināt tālmācības studiju procesa monitoringu;
  • Sniegt informāciju un konsultācijas par tālmācības studiju procesu, lai veicinātu tālmācības popularizēšanu, atpazī

Tālmācības studentu vakars "Vienu mirkli tuvāk #3"

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas ‘’ RISEBA’’ tālmācības studiju nodaļa 2019.gada 20. septembrī aicina Jūs uz Tālmācības studentu pasākumu.

Šī ir lieliska iespēja satikties un iepazīties!

Aicinām Jūs:
17.30 – 18.00 reģistrēties pasākumam;
18.00 -  19.00 satikt savus programmu direktorus un mācībspēkus, iepazīties ar saviem studiju biedriem un tālmācības nodaļas darbiniekiem;
19.00 - 20.00  uz sarunām neformālā gaisotnē.

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png