Veselības vadība

"Studiju programmas „Veselības vadība” mērķi atbilst veselības nozares prasībām un ir vērsti uz augstākā līmeņa vadītāju sagatavošanu atbilstoši starptautiskām prasībām. Studiju programmas saturs ietver nepieciešamās teorētiskās zināšanas un ir virzīts uz praktisku iemaņu apgū- šanu, kas palīdzētu vadītājiem veselības aprūpes sistēmā atbilstoši veikt personāla, biznesa procesu, finanšu un projektu vadību."

Ingrīda Circene bijusī LR Veselības ministre

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png