SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” kā sadarbības partneris piedalās Latvijas Universitātes īstenotajā ESF projektā stiprinot Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti

Projekta nosaukums: “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās”

Projekta līguma numurs: 8.2.3.0/22/A/006

Projekta partneri: 

Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S  “Transporta sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija”, SIA “Datorzinību centrs”.

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png