BIZNESA VADĪBA

Pieteikties

Pieteikties studijām doktorantūras programmai "Biznesa vadība" iespējams, nosūtot aizpildītu elektronisko pieteikumu un nepieciešamo dokumentu kopijas uz e-pastu: [email protected]

Pēc pieteikuma aizpildīšanas saņemsiet atbildi par atbilstību izvēlētajai studiju programmai un virzienam. Pieteikties doktora studijām 2019./2020. studiju gadam:

  • studijām angļu valodā;
  • studijām latviešu valodā līdz 2019. gada decembrim.

Lietderīga informācija

Vairāk par programmu
Studiju grafiks 1. gada studijām 2018./2019.
Studiju grafiks 2. gada studijām 2018./2019.
Kursu saraksts
Pašnovērtējums

Nepieciešamie dokumenti

Lai pieteiktos studijām doktorantūrā, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pieteikums; 
  • maģistra diploma un tā pielikuma kopijas (jāuzrāda oriģināli); 
  • CV;
  • pases kopija (jāuzrāda oriģināls); 
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina reģistrācijas maksu – 30 EUR;
  • 2 fotogrāfijas (3x4 cm);
  • eseja brīvā formā par promocijas darba iespējamo tēmu (līdz 12 lpp.) un esejas kopsavilkums angļu valodā (līdz 2 lpp.). Ja eseja ir iesniegta angļu valodā, tad kopsavilkums nav nepieciešams.

Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši kādā citā zinātnes nozarē, jābūt vismaz 2 gadu darba pieredzei komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā un pietiekošām zināšanām vadības zinātnē. Pretendentu pieteikumus izskata Uzņemšanas komisija. Izvērtējot pretendentus, Uzņemšanas komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā ieteikt pretendentam papildus studijas.

Personas, kas iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, iesniedz izglītības dokumenta kopiju, uzrādot tā oriģinālu un pievieno Akadēmiskā informācijas centra (www.aic.lv) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.


Kontakti

Doktorantūras administratore
Anna Strazda 
Tālr.: 
+371 67807234, +371 25619870 
E-pasts: [email protected]

NB!

Godātie doktorantūras reflektanti un studenti!

Lūgums pievērst uzmanību, ka doktorantūrai ir atsevišķs norēķinu konts. Visi maksājumi, kas attiecas uz doktorantūras studijām (reģistrācijas maksa un studiju maksa) ir jāveic uz AS “Swedbank”, konts Nr. LV03HABA0551024208544!

SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"”
Vienotais reģistrācija nr.40003090010
SWIFT: HABALV22
Konts: LV03HABA0551024208544
Juridiskā adrese: Rīga, Meža iela 3, LV-1048

Doktora studiju programma

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png