Biznesa vadības koledža un RISEBA paraksta sadarbības līgumu

Š.g. 23. maijā noslēgts sadarbības līgums, kuru parakstīja BVK direktors J. Stabiņš un RISEBA rektore I. Senņikova.

Pamatojoties uz Biznesa vadības koledžas (BVK) un augstskolas RISEBA sadarbību studiju un pētniecības jomā, kā arī ņemot vērā studiju realizāciju līdzīgos studiju virzienos, abas mācību iestādes ciešāk sadarbosies starp BVK pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu „Grāmatvedība un finanšu plānošana”, „Komercdarbība”, „Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība”, „Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība” un RISEBA bakalaura studiju programmām „Uzņēmējdarbības vadība”, „Biznesa psiholoģija”, „Biznesa vadība digitālā vidē”, „Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana” un „Eiropas biznesa studijas”.

Tas nozīmē, ka BVK absolventiem būs iespēja uzsākt studijas augstskolā RISEBA vēlākos studiju posmos, veicot studiju kursu pielīdzināšanu. Turklāt augstskola RISEBA sadarbības līguma ietvaros piedāvā BVK absolventiem 10% studiju maksas atlaidi pirmajam studiju gadam.

„Esam gandarīti uzsākt sadarbību ar vienu no mūsdienīgākajām Latvijas koledžām un priecājamies par savstarpēju ieinteresētību sadarboties pētnieciskos un radošos projektos,” atzīst augstskolas RISEBA Biznesa un ekonomikas fakultātes dekāne, profesore Lūcija Rutka.

01.06.2018.

Biznesa vadības koledža un RISEBA paraksta sadarbības līgumu

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png