Defence of doctoral thesis

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Vadībzinātnes nozares Promocijas padome 2018. gada 16.novembra sēdē piešķīra vadībzinātnes doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. administr.) vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē Danielam Marco-Stefan Kleber.

Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

Kopsavilkums

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Vadībzinātnes nozares Promocijas padome 2018. gada 16.novembra sēdē piešķīra vadībzinātnes doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. administr.) vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē Natālijai Cudečkai-Puriņai.

Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

Kopsavilkums

RISEBA

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png