EDSSI KONFERENCE

2022. gada 18. maijā notika EDSSI organizētā konference Salonikos (Grieķija), kurā padziļināti tika pētīta EDSSI sadarbspējīgo infrastruktūra un tās ietekme un piemērotība ikdienas dzīvē.

Pasākuma laikā partneri veidoja pamatu prezentācijām, aizraujošām diskusijām un sesijām par projekta atziņām.

 

Konferencei bija divi mērķi:

No vienas puses, konferencē tika prezentēti un novērtēti EDSSI projekta atziņas, kas pēdējos divus gadus ir bijis atbildīgas par Erasmus+ digitalizācijas rīku un infrastruktūras uzturēšanu un tālāku attīstību. Prezentācijas un interaktīvās sesijas sniedza informāciju un ieskatu, piemēram, par ESI lomu, par jauno ''AII'' ieejas punktu ''EWP'' tīklā vai par to, kā ''SSP'' savienosies ar sadarbspējas infrastruktūru.
No otras puses, šis pasākums piedāvās iespēju veidot kontaktus, pirmo reizi pēc grūtajiem pēdējiem diviem gadiem, organizējot tikšanās ar dalībniekiem uz vietas. Paralēli prezentācijām un interaktīvām sesijām bija iespēja organizēt tikšanās ar kolēģiem no augstākās izglītības iestādēm (AII), pakalpojumu sniedzējiem, valsts pētniecības un izglītības tīkliem (NREN) vai nacionālajām aģentūrām.
 

EDSSI
EDSSI
EDSSI
EDSSI
Tags

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png