Eiropas Biznesa studiju 3. kursa studente Laura Dauginoviča iegūst 2. vietu CIDD dubultgrāda programmā

CIDD (Consortium of International Double Degrees)  ikgdējā dubultā grāda stipendijas konkursā, CIDD padome balvas saņemšanai izvēlējās piecus dubultā grāda studentus, tai skaitā arī RISEBA studenti Laura Dauginoviča, kas ieguva augsto 2. vietu. 

Lai pieteiktos konkursam tika noteikti 3 kritēriji:

  • Motivācijas vēstule;
  • Rekomendācijas vēstule no augstskolas kurā students mācās;
  • Youtube video publiskai apskatei 3 min garumā. 
     

Kas ir CIDD?

CIDD 2000. gadā izveidoja augstākās izglītības iestāžu grupu, lai pieņemtu un veicinātu dubultgrādu konceptu Biznesa skolu kopienā. CIDD mērķis ir biznesa universitāšu sadarbības veicināšana, lai uzlabotu straptautiskās uzņēmējdarbības izglītību un pētniecību. Kā arī uzlabot studentu un skolotāju mobilitāti, kā arī strādāt, lai attīstītu kvalitāti dubultgrādu programmās.
 

Kas ir dubultgrāds?

Dubultā grādu programma ir konkrēts studiju ceļš, kas izveidots starp divām augstskolām, kas parasti atrodas divās dažādās valstīs un kas ļauj studentam pēc programmas pabeigšanas iegūt divus oficiālus grādus, ja tiek izpildītas konkrētas programmai izvirzītās prasības. 

Tiek uzskatīts, ka dubultie grādi nodrošina absolventiem konkurences priekšrocības darba tirgū un nodrošina lielāku darba mobilitāti starp valstīm, atvieglojot darba devējiem valstu kvalifikācijas salīdzināšanu.
 

Noskaties Lauras Dauginovičas video: 

Laura Dauginoviča

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png