ERASMUS+ PRAKSES MOBILITĀTES KONKURSS!

Ir sākusies pieteikšanās ERASMUS+ praksēm!

Lai pieteiktos apmaiņas mobilitātei:

  1. Jāaizpilda Google pieteikuma forma;  
  2. Jāaizpilda pieteikuma anketa. Anketa jāaizpilda elektroniski, jaizprintē, jāparaksta un norādītajā vietā jāpievieno 3x4cm fotogrāfija;(forma)
  3. Augstākminētie dokumenti ir jāiesniedz Danai Lepstei, Erasmus+ un dubultgrādu studentu koordinatorei, līdz 22.11.2019. plkst. 12.00 (314. kab.).


Atgādinām, ka pieteikties var pilna laika dienas bakalaura studiju programmas studenti, kuri pabeiguši pirmo studiju gadu un maģistra studenti, kuri pabeiguši RISEBA vismaz vienu semestri.

Kritēriji stipendiju saņemšanai ir sekojoši:

  • vidējā atzīme ne mazāka par 7;
  • akadēmisko un finanšu parādu neesamība;
  • labas angļu valodas zināšanas.

Iesniedzot pieteikumu Erasmus+ prakses mobilitātei, studentam nav jāmin precīza prakses vietas informācija. Prakses vietu būs iespēja meklēt arī vēlāk, pēc konkursa atlases beigām, ja students tiks izvirzīts dalībai Erasmus+ prakses mobilitātē un Erasmus+ stipendijas saņemšanai.

Students var doties Erasmus+ praksē uz ārvalstu uzņēmumu vai organizāciju, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana lielā mērā ir studenta atbildība un uzdevums – atbalstu, papildu informāciju un palīdzību var saņemt pie ERASMUS koordinatora.


NB! Prakses vieta nedrīkst būt: ES institūcija vai ES iestāde; organizācija, kas administrē ES programmas; studenta pārstāvētās valsts diplomātiskā iestāde.

Prakses vietu piedāvājumus var meklēt šajās vietnēs:
http://erasmusintern.org/
https://www.trainingexperience.org/
http://www.placement-uk.com/
http://www.iagora.com/work/en/internships-and-jobs-abroad
http://www.european-funding-guide.eu/internship
http://leonet.globalplacement.com/

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties pie Danas Lepstes,

Erasmus+ un dubultgrādu studentu koordinatores: [email protected]

 

erasmus

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png