ESF projekta apmācību programmu noslēgums

Apmācību programmu ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros noslēgums

Sveicam visus apmācību dalībniekus un aicinām uz noslēguma pasākumiem!

Lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” un profesionālo vidusskolu "Victoria" ESF līdzfinansētajā projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizēja vairākas apmācību programmas.

Apmācību apmeklētāji vairāku mēnešu garumā apguva programmas trīs mācību veidos:

• profesionālās tālākizglītības programmās (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā saņem kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju,

• profesionālās pilnveides programmās (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā saņem profesionālās pilnveides apliecību,

• neformālās izglītības programmās (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā saņem sertifikātu.

Sveicam visus apmācību dalībniekus un aicinām uz noslēguma pasākumiem RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 šādu programmu absolventus:


Sestdien, 30. martā plkst.14.00
“Projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban”
(grupas PV_1, PV_2, PV_8, PV_9, PV_10, PV_11, PV_12)

Sestdien, 6. aprīlī plkst.13.00
“Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem”

Otrdien, 16. aprīlī plkst.18.00
“Datu iegūšana un analīze biznesa attīstībai”

“Digitālais mārketings”
(grupas DM_1, DM_2, DM_3, DM_4)

Trešdien, 17. aprīlī plkst.18.00
“Digitālais mārketings”
(grupas DM_5, DM_6, DM_7, DM_8)

“IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības organizēšana un uzturēšana” (ITIL)

Sveicam un novēlam veiksmi turpmākajos karjeras ceļos! Jūs būsiet laipni gaidīti arī citās augstskolas “RISEBA” piedāvātajās studiju programmās, -uzrādot izsniegto sertifikātu par šo apmācību kursu apmeklēšanu un saņemot studiju maksas atlaides.

Apmācību programmu ESF projekta ietvaros noslēgums

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png