Foto & Video: Ivara Godmaņa jubileja un Goda profesora titula pasniegšana

2021. gada 26. novembrī Ivars Godmanis saņēma Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Goda profesora apbalvojumu un tiešsaistē uzstājās ar zinātnisko lasījumu.

Ivars Godmanis augstskolas RISEBA Goda profesora apbalvojumu saņēma par īpašiem nopelniem augstskolas RISEBA attīstībā. Ivars Godmanis šobrīd ir augstskolas RISEBA maģistra studiju programmas Lielā datu analītika direktors, RISEBA Senāta loceklis, profesors un pētnieks, kā arī cienīts un mīlēts kolēģis un pasniedzējs.

Augstskolas RISEBA Goda profesors Ivars Godmanis: ”Pateicoties RISEBA vadībai 2014.gadā, pēc darba Eiropas parlamentā, man bija iespēja atgriezties pasniedzēja darbā un atsākt pētniecisko darbību, par ko esmu pateicīgs. Savos izstrādātajos mācību kursos esmu centies ietvert visas tās zināšanas un pieredzi, ko esmu ieguvis savas karjeras laikā. Viens no man nozīmīgiem virzieniem ir ES politisko un ekonomisko procesu atspoguļošana un pētīšana. Uzskatu, ka ļoti svarīgas ir ne tikai studentu akadēmiskās, bet arī praktiskās zināšanas un iemaņas, tādēļ saviem studentiem daudz esmu stāstījis par ES daudzveidīgajiem atbalsta veidiem Latvijas uzņēmējiem.

Otrs ļoti nozīmīgs zināšanu virziens ir risku vadība. Tas ir daudzveidīgs process, kas ietver daudzu jomu un funkciju risku vadību. Esmu gandarīts, ka kompleksā risku vadība ieņem arvien lielāku nozīmi uzņēmumu dienaskārtībās, tiek veidoti jauni risku novērtēšanas indikatori un rīki, kā krīzes pārvarēt. Un tieši šādas - kompleksas zināšanas par risku vadību, apgūst studenti RISEBA augstskolā. 

Trešais virziens ir saistīts ar mikroekonomiku un zināšanām, kas būtu jāapgūst ikvienam jaunajam inovatoram, startup veidotājam un uzņēmējam. Tie ir biznesa modeļi, to izvēle, izpēte un izmantojamība praktiskajā uzņēmējdarbībā. Šobrīd šīs inovatīvās zināšanas Latvijas studentiem tiek mācītas nepietiekamā līmenī.

Un ceturtais – jaunas biznesa platformas, uz kurām būvēti tādi biznesa giganti kā “Amazon”, “Google”, “Apple”, “Facebook”, kā arī mūsu valsts veiksmes stāsts -  “Printful”. Studentiem ir svarīgi pētīt uz izprast šos jaunos biznesa modeļus un platformas, jo tie pilnībā atšķiras no tradicionālajiem, jo izmanto pavisam citas plānošanas, loģistikas, finanšu un mārketinga, un  vērtību veidošanas formas. Esmu pārliecināts, ka jaunajiem biznesa modeļiem un platformām ir liela nākotne mūsu valstī.

Piektais – vadīt inovatīvu programmu “Lielo datu analītika” un sagatavot augstvērtīgus datu speciālistus maģistru līmenī, kam būtu gan zināšanas, gan praktiskas iemaņas dažādos datu ieguves, apstrādes un analīzes līmeņos.

Augstskola RISEBA jau gandrīz 30 gadus īsteno šo darbu, cenšoties iet kopsolī ar laiku, ieviešot jaunus studiju un inovatīvus pētniecības virzienus. Šobrīd Latvijā inovācija, efektivitāte un izglītības kvalitāte ir izdzīvošanas un tālākas virzības jautājums. Esmu pagodināts, ka varu būt daļa no akadēmiskās saimes, kas iegulda jaunajā paaudzē, lai tā būtu gudrāka par mums!”

Augstskolas RISEBA rektore Tatjana Vasiļjeva: “Man ir gods sveikt Ivaru Godmani skaistajā jubilejā! Šodien pasniedzam viņam RISEBA Goda profesora apbalvojumu, kas sakrīt arī ar laiku, kad sākam augstskolas 30 gadu pastāvēšanas un svinību gadu. Es patiesi cienu visu, ko Ivars Godmanis ir devis mūsu valstij, mūsu augstskolai un studentiem. Viņš, manuprāt, ir viens no mūsu valsts varoņiem un izciliem valstsvīriem, kas veidojuši mūsu valsti neatkarīgu un labklājīgu. Esmu gandarīta, ka viņa spilgtā personība, viedums un neizsīkstošais darba spars ir klātesošs RISEBA augstskolā, mācot studentus, veidojot jaunus un inovatīvus studiju priekšmetus un īstenojot pētnieciskos projektus. Lai izdodas ieceres un arvien biežāk izdodas ieraudzīt visas pozitīvas izmaiņas, ko nesis līdzšinējais darbs ar studentiem”.

Augstskolas RISEBA Studiju prorektors Ilmārs Kreituss: “Augstskola RISEBA ir gandarīta, ka Ivars Godmanis par savu pamata darba vietu ir izvēlējies tieši mūsu augstskolu. Ivara Godmaņa pēdējo gadu lielākais nopelns ir augstskolas RISEBA maģistru studiju programmas “ Lielo datu analīzi” pilnveide, rezultātā iegūstot jaunu, modernu studiju programmu, kas sniedz studentiem mūsdienām atbilstošas, vērtīgas zināšanas un nozīmīgu ieguldījumu viņu turpmākajā karjerā. Uzsvēršu, ka liela daļa studiju kursu ir unikāli un šobrīd Latvijā tos var apgūt tikai augstskolā RISEBA”.

Dzimšanas dienā Goda profesoru Ivaru Godmani ar video sveicieniem un pateicību par ieguldīto darbu un zināšanām sveica arī daudzi viņa draugi, līdzgaitnieki, bijušie un esošie kolēģi  - Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs  Dimitrijs Trofimovs, augstskolu rektori un profesori, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, arhitekts Jānis Dripe un “4.maijs deklarācijas klubs” prezidente Velta Čebotarenoka, kā arī daudzi citi.

Doktors Ivars Godmanis bija pirmās Latvijas valdības, pēc neatkarības atjaunošanas, vadītājs, pēc tam – Ministru prezidents, ministrs vairākās valdībās, Saeimas un Eiropas Parlamenta deputāts.

Neskatoties uz savu politisko un profesionālo darbību, Ivars Godmanis allaž aizrautīgi ir veltījis un joprojām velta laiku saviem hobijiem – tenisa spēlēšanai starptautiskā līmenī un it īpaši mūzikai. Savulaik, Ivara Godmaņa vadītais raidījums “Saknes” bija viens no populārākajiem “Radio SWH Rock” autorraidījumiem, kurā tika aplūkota izcilu rokgrupu attīstība. Ar vienu no šīm grupām – “Queen” – viņu viesošanās laikā Rīgā 2008. gadā Godmanis ir ticies un pat uz skatuves kā bundzinieks iekļāvies grupas sastāvā, izpildot skaņdarbu “All right now”.

Augstskolas RISEBA Goda profesora nosaukumu piešķir augstskolas Senāts par šādiem sasniegumiem: īpašiem nopelniem zinātnē un/vai augstākās izglītības attīstībā; ievērojamiem sasniegumiem mākslā un biznesa vadībā; ievērojamu ieguldījumu RISEBA attīstībā.

Līdz šim augstskolas RISEBA Goda profesora apbalvojums bija piešķirts pieciem Goda profesoriem:

  • Doktoram Ichakam Adizesam 2009. gada 22. septembrī tika piešķirts RISEBA Goda doktora grāds Honorius Causa par viņa ievērojamo ieguldījumu uzņēmējdarbības zinātnes un vadības attīstībā, apstiprinot humānistisko vērtību nozīmi uzņēmējdarbībā, un par viņa atjautīgajiem un ietekmīgajiem uzņēmējdarbības attīstības modeļiem.
  • Mihailam Kazinikam 2012. gada 11. novembrī tika piešķirts RISEBA Goda doktora grāds Honorius Causa par viņa izcilo ieguldījumu mūzikas un radošo spēju attīstībā.
  • 2012. gada 11. novembrī Džimijam Andersonam tika piešķirts RISEBA Goda doktora grāds Honorius Causa par viņa jaunu koncepciju radīšanu mūsdienu pārvaldībā, pamatojoties uz cilvēka radošumu un sociālajām vajadzībām.
  • Profesorei Danicai Purgai 2017. gada 13. septembrī tika piešķirts RISEBA Goda profesores tituls “Honoris Causa” par jaunās koncepcijas “Vadības māksla” veicināšanu un vadības izglītības attīstību Centrāleiropā un Austrumeiropā.
  • Andrim Kronbergam 2017. gada 13. septembrī  tika piešķirts RISEBA Goda profesora tituls Honoris Causa par ieguldījumu jaunas Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA arhitektūras skolas izveidi Latvijā un ietekmi tās profesionālajā saturā.

Pilnu pasākuma fotogaleriju skaties ŠEIT! 

Ivars Godmanis

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png