Iepazīstinām ar mūsu mācībspēku: Valērijs Dombrovskis, bakalaura programmas "Biznesa psiholoģija" direktors

Mg.psych. Valērijs Dombrovskis

RISEBA bakalaura studiju programmas Biznesa psiholoģija direktors. Vada lekcijas kursos Civilā aizsardzība, Grupas vadīšanas psiholoģiskie aspekti, Profesionālās komunikācijas psiholoģiskie aspekti un Vispārīgā psiholoģija.

Dombrovskis ir doktora grāda kandidāts psiholoģijā un sociālais psihologs ar 15 gadu pieredzi psiholoģijas nozarē. Nozīmīgu savas karjeras daļu gan kā praktizējošs psihologs, gan kā doktorantūras students Valērijs ir veltījis sociālo procesu izpētei – kā indivīds ietekmē sabiedrību un kā sabiedrība ietekmē indivīdu. Valērijam ir vērā ņemama gandrīz 10 gadu pieredze resocializācijas darbā ar dažādu veidu notiesāto personu grupām. Pēdējos 4 gadus dienestā Valērijs ir kāpis pa karjeras kāpnēm līdz priekšnieka vietnieka amatam darbā ar atkarīgām personām. Viņa atbildībā ir psiholoģiskā atbalsta komandas vadība un atbildība par visiem procesiem, kas saistās ar programmas realizāciju atkarīgiem notiesātajiem. Papildus Valērijs ir specializējies pārrunu vadīšanā, motivējošā intervēšanā un pašaizsardzībā. Lai ar savām zināšanām varētu dalīties plašāk un iedvesmot citus, nu jau pāris gadus Valērijs ir iesaistījies augstskolas RISEBA darbā kā lektors.

Īpašu uzmanību Valērijs Dombrovskis ir izpelnījies ar Latvijas Kiberpsiholoģijas asociācijas izveidi, kura sadarbībā ar RISEBA augstskolu turpmāk plāno attīstīt kiberpsiholoģiju kā jaunu starpdisciplināru studiju virzienu, kas bāzēsies asociācijas jaunizveidotajā koncepcijā par kiberpasauli un tajā notiekošajiem procesiem.

Lepojamies, ka mūsu komandai ir piebiedrojies unikāls speciālists ar augstvērtīgu darba pieredzi un domāšanu!

  Valērijs Dombrovskis  
Valērijs Dombrovskis

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png