Ilgtspējas Izaicinājums

ESI studentu inovāciju programma sadarbībā ar partneriem - “Rimi Baltic”, “SEB banka” un AS “Eco Baltia” - aicina vidusskolu skolēnus un augstskolu studentus no 18. līdz 26. martam piedalīties Ilgtspējas Izaicinājumā un radīt unikālas idejas dažādu ar enerģētikas un atkritumu problemātiku saistītu jautājumu risināšanā.

Ilgtspējas Izaicinājums ir hakatona veida sacensības, kurās caur dažādiem uzdevumiem, mentoringu un citām aktivitātēm dalībniekiem būs jāizstrādā radošus risinājumus dažādos ar enerģijas ieguvi un izmantošanu, atkritumu samazināšanu un pareizu apsaimniekošanu saistītos jautājumos. Sacensībās var piedalīties vidusskolēni un studenti (jebkurā augstākās izglītības līmenī, jebkurā specialitātē) no visas Latvijas. Tāpat idejas aicināti iesniegt arī citi interesenti, kuri ir motivēti piedāvāt risinājumus ilgtspējas jautājumos. Piedalīties konkursā var ar jau esošu ideju, kā arī to radīt no jauna.

Piesakies šeit

Pieteikšanās līdz 15. martam

Izaicinājuma aktivitātes tiks īstenotas trīs posmos :

  • 18. martā notiks atklāšanas pasākumu ar komandu un ideju veidošanu, lai katrs dalībnieks gūtu precīzu ieskatu par izaicinājumiem, formulētu savu ideju, izveidotu komandu un prezentētu to.
  • Laika posmā no 20. līdz 24. martam notiks tiešsaistes mentoringa sesijas, darbs komandās un klātienes ekskursijas nozari pārstāvošos uzņēmumos, kuros smelties idejas projekta izstrādei.
  • 25. un 26. martā Rimi Baltic telpās notiks dalībnieku tikšanās ar nozares ekspertiem un ar projekta izstrādes vajadzībām būtiskiem jomas mentoriem, kas nepieciešamības gadījumā palīdzēs veiksmīgāk attīstīt savu ideju. Izaicinājuma pēdējā dienā komandas prezentēs savus risinājumus, ko vērtēs projekta žūrija, ko veido projektā iesaistītie partneri. Visas aktivitātes noritēs angļu valodā.

Izaicinājuma partneri - “Rimi Baltic”, “SEB banka” un AS “Eco Baltia” - ir sagatavojuši vairākas tēmas ideju radīšanai, kuru pamatā ir reālas uzņēmuma darbībā un sabiedrībā novērotas problēmsituācijas. Ieskats mūsu partneru sagatavotajos izaicinājumos:

- AS “Eco Baltia” piedāvā izaicinājumus divās ar aprites ekonomiku Latvijā saistītās jomās - tekstilizstrādājumu šķirošanas, pārstrādes un recirkulācijas, kā arī lietotu elektronisko ierīču pārstrādes veicināšana.

 

RISEBA

RISEBA
Tags

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png