Izsludina rektora amata kandidātu pieteikšanos

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” (RISEBA) izsludina kandidātu pieteikšanos vēlēšanām uz rektora amatu.

Kandidāti rektora amatam var tikt pieteikti līdz šī gada 12. jūnijam. Rektora vēlēšanas notiks šā gada 17.jūnijā.

Prasības amata pretendentam - profesors, doktora zinātniskais grāds (atbilstoši Latvijas Republikas prasībām un normatīvajiem aktiem); ne mazāk kā 5 (piecu) gadu darba pieredze vadošā amatā pēdējo 10 (desmit) gadu laikā un vismaz 5 (piecu) gadu akadēmiskā darba pieredze augstākās izglītības iestādē.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums - brīvā formā, adresēts RISEBA Satversmes sapulces priekšsēdētājam;

- CV (Eiropass formātā) (arī elektroniskā formā);

- augstskolas RISEBA vadīšanas un attīstības koncepcija turpmākajiem pieciem gadiem - ne vairāk kā 5000 rakstu zīmes datorsalikumā (arī elektroniskā formā);

- amata pretendenta prasību apliecinoši dokumenti;

- amata kandidāta izvirzīšanas saraksts vai izraksts no protokola, ja, izvirza fakultātes, katedras savās akadēmiskā personāla sēdēs vai vēlētās institūcijas - Senāts vai Studējošo Pašpārvalde, informējot par to kandidātu un saņemot viņa rakstisku piekrišanu. Amata kandidāts var izvirzīt arī pats sevi vai arī piekrist pretendēt, ja rektora amata kandidātu rakstiski atbalsta ne mazāk kā 20 akadēmiskā personāla pārstāvju;

- cita informācija, kas pretendentam šķiet svarīga.

Pretendenti dokumentus nosūta pa pastu vai aizlīmētā aploksnē ar norādi "RISEBA Satversmes sapulces priekšsēdētājam Rektora amata konkursam" iesniedz RISEBA Personāla nodaļā, Meža ielā 3, Rīgā, LV-1048 vai nosūta parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: [email protected], tālrunis informācijai 25619757. 

 

Informējam, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu Jūsu piemērotību amatam. Piesakoties izsludinātajam amatam, Jūs apliecināt, ka iepazināties ar Amata kandidātu personas datu apstrādes noteikumiem, kas atrodas šeit: http://doc.riseba.lv/dp/d3.pdf.

 

logo

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png