Jaunumi!

Dārgie studenti, kolēģi, absolventi un visa RISEBA saime!

Ir jau mēnesis, kopš COVID-19 ievesa mūsu dzīvē savas korekcijas un mums visiem bija jāpielāgojas jaunai situācijai. Arī augstskolas RISEBA darbinieki un studenti šī teju mēneša ārkārtas situācijas laikā ir padziļināti mācījušies un nodrošinājuši darbu procesus attālināti. Mūsu komanda īpaši rūpējas par to, lai studiju un darba procesi, pasākumi notiktu tikpat pozitīvā gaisotnē.

Ir izstrādāta jauna RISEBA procedūra noslēguma darbu iesniegšanai un aizstāvēšanas norisei pilnīgi attālināti, kas ļauj saskaņā ar studiju plānu nodrošināt visiem iespēju iesniegt un aizstāvēt noslēguma darbu neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies. Aicinu visus studentus turpināt veikt savus pētnieciskus darbus.

Reaģējot uz ārkārtas situācijas ievešanu tika apzināti visi RISEBA studenti, kas studēja partneraugstskolās, ka arī ārvalstu studenti, kas mācās augstskolā pilnā laikā vai apmaiņas programmās. Daži ir atgriezušies savas mītnes zemē, lielākā daļa izvēlējas palikt un studēt attālināti. Erasmus izejošo studentu konkurss turpinās, un ceram, ka liela daļa studentu izmantos šīs iespējas nākošajā studiju gadā, vai tiklīdz tiks atcelti ceļošanas ierobežojumi. Drīz tiks izsludināts konkurss prakses vietām gan studentiem, gan absolventiem. Arī darbinieku braucieni ir pārcelti, bet ne atcelti.

8.aprīlī noslēdzas ideju pieteikšana Radošajā Biznesa Inkubatorā. Paldies visām komandām, kas pieteikušās. Tomēr vēl šodien pēdējo dienu ir iespēja pieteikties visiem tiem, kas sapņo un plāno īstenot savas biznesa idejas! Tiem, kam ir interese par prakses un darba vietām, ir iespēja griezties RISEBA Karjeras Centrā!

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka izmaiņas neskar studiju maksas. Tās paliek iepriekšējā apmērā. Saprotot, ka studentiem ekonomikas situācijas pasliktināšanas dēļ var rasties finansiālās grūtības, ir pieņemts lēmums, ka studentiem, kuri līdz krīzes iestāšanās brīdim ir veikuši maksājumus atbilstoši līgumā noteiktajam grafikam, netiks piemērota 5% komisija par maksājumu grafika maiņu un maksājumu pārcelšanu. Laicīgi informējot studiju administratorus, katram individuālā kārtā būs iespēja atrast risinājumu.

2020./2021. mācību gada uzņemšana arī notiek pilnā sparā, reflektanti Latvijā un ārzemēs joprojām izvēlās studijas RISEBA. Mums būs iespēja satikties arī virtuāli. Arī mēs pielāgojamies un kļūstam par iSEBA – elektronisku studiju vidi.

iSEBA

Jau šī gada 7.maijā plānotas pirmās elektroniskās RISEBA Atvērto Durvju Dienas, kuru laikā būs iespējams uzzināt gan par augstskolu kopumā, gan aprunāties ar katru programmas direktoru par sev interesējošām programmām. Maijā norisināsies arī e-Karjeras dienas, kur divu dienu garumā būs iespēja uzzināt kā Latvijas uzņēmumi pārvar šos ārkārtas apstākļus, kā arī uzzināt par iespējamām prakses/darba iespējām. Vairāk informācijas par šiem un citiem RISEBA rīkotajiem pasākumiem varēs atrast gan RISEBA sociālajos tīklos, gan mājaslapā.

Un galvenais, atceramies, ka priekša ir skaisti svētki. Novēlam saulainas un ģimeniskas Lieldienas!

Lieldienas

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png