Jaunums! RISEBA uzsāk maģistra studiju programmu “Arhitektūra”

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdes 2016. gada 14. decembra lēmumu Nr.23-L tika licencēta RISEBA maģistra studiju programma “Arhitektūra”, līdz ar to jau šobrīd ir iespējams pieteikties studijām un uzsākt studijas pavasara semestrī.

Profesionālā maģistra studiju programma “Arhitektūra” ir loģisks un kvalitatīvs turpinājums RISEBA īstenotajai un līdz 2019. gadam akreditētajai arhitektūras bakalaura akadēmiskajai studiju programmai. Maģistra līmeņa programma ļauj iegūt arhitekta sertifikātu un veidot patstāvīgu arhitekta praksi atbilstoši arhitektu sertificēšanas noteikumiem Latvijā.

Studiju procesu nodrošina starptautisks un kvalificēts pasniedzēju kopums, un lekcijas arhitektūras studentiem notiek RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 – mūdienīgā studiju centrā ar auditorijām, izstāžu un konferenču telpām, projektēšanas un maketēšanas darbnīcām.

Maģistra programmas studiju kursi būs sadalīti trijos blokos – arhitektūra un pilsētplānošana, uzņēmējdarbība, vadībzinība un tiesību aspekti, un brīvās izvēles kursi. Tā kā šī ir profesionālā maģistra programma, tad studiju laikā ir paredzēta arī profesionālā prakse, kuras ietvaros iespējams darboties vadošajos Latvijas un ārvalstu arhitektūras birojos, valsts un pašvaldību institūcijās.

Pieteikšanās studijām līdz 2017. gada 10. februārim
Studiju sākums: 2017. gada 16. februāris

Informatīvais materiāls par studiju programmu  ŠEIT

magistratura arhitektura

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png