Apmācības strādājošajiem 2019

VIAA_kursi.jpg

Pieteikšanās ir beigusies!

NĀC MĀCĪTIES augstskolā RISEBA un profesionālajā vidusskolā "Victoria"! 

Pieteikšanās no 2019. gada 27. maija līdz 2019. gada 28. jūnijam! 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” un profesionālajā vidusskola "Victoria" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Profesionālās apmācību programmas strādājošajiem ir lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas, kuras būs noderīgas savu profesionālo prasmju pilnveidošanai un nākošā  soļa karjerā speršanai neatkarīgi no līdzšinējās darba pieredzes un izglītības. Profesionālās apmācību programmas ir izstrādātas ar mērķi palīdzēt strādājošajiem celt savu kvalifikāciju vai pārkvalificēties tādā veidā ceļot savas dzīves kvalitāti. Saturiski programmas ir veidotas, lai tās būtu apgūstamas bez priekšzināšanām un iegūtās zināšanas būtu praktiski pielietojamas uzreiz pēc kursu pabeigšanas.

Profesionālās tālākizglītības programmas

Norises
vieta

Izglītības programma

Iegūstamā
profesija

Iepriekšējā
izglītība

Mācību ilgums

Mācību forma

Grupas lielums

Kopējā
maksa

Līdzmaksājums
10%*

Rīga

Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana

 

Iegūstamā profesija - namu pārzinis

Vidējā izglītība

9 mēneši
960 h)

Neklātiene

14 - 32 personas

1220 EUR

122.00 EUR

Daugavpils

Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana

 

Iegūstamā profesija - namu pārzinis

Vidējā izglītība

9 mēneši
960 h)

Neklātiene

14 - 32 personas

1220 EUR

122.00 EUR

Rīga

Telemehānika un loģistika

Noliktavas darbinieks,

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Pamatizglītība

9 mēneši (480 h)

Neklātiene

14 - 32 personas

600,00 EUR

60.00 EUR

Daugavpils

Telemehānika un loģistika

Noliktavas darbinieks,

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Pamatizglītība

9 mēneši (480 h)

Neklātiene

14 - 32 personas

600 EUR

60.00 EUR

Daugavpils

Telemehānika un loģistika

Loģistikas darbinieks,

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Vidējā izglītība

9 mēneši (960 h)

Neklātiene

10-35 personas

1220 EUR

122.00 EUR

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Norises
vieta
Izglītības
programma
Iepriekšējā
izglītība
Mācību ilgums
Grupas lielums
Kopējā maksa
Līdzmaksājums 10%*
Rīga

Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

400,00 EUR

40.00 EUR

Rīga

Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

512,00 EUR

51.20 EUR

Rīga

Datu iegūšana un analīze biznesa attīstībai

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

512,00 EUR

51.20 EUR

Rīga

Digitālais mārketings

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

400 EUR

40.00 EUR

Rīga

Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

512,00 EUR

51.20 EUR

Rīga

Konferenču un semināru organizēšana un apkalpošana

Bez ierobežojuma

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

400 EUR

40.00 EUR

Rīga

Projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

400,00 EUR

40.00 EUR

Rīga

Nekustamo īpašuma datījumu datu iegūšanas principi un dato analīze

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

512,00 EUR

51.20 EUR

Rīga

3D printēšana un modelēšana

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

512,00 EUR

51.20 EUR

Daugavpils

Darbs ar programmu InDesign CC

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20-25 personas

512,00 EUR

51.20 EUR

Daugavpils

Darbs ar programmu Photoshop CC

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20-25 personas

512,00 EUR

51.20 EUR

Daugavpils

Darbs ar programmu Ilustrator CC

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20-25 personas

512,00 EUR

51.20 EUR

Daugavpils

Projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

400,00 EUR

40.00 EUR

Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

400,00 EUR

40.00 EUR

Daugavpils

Digitālais mārketings

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

400.00 EUR

40.00 EUR

Daugavpils

Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

512,00 EUR

51.20 EUR

Daugavpils

Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā 

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

512,00 EUR

51.20 EUR

Daugavpils

Datu iegūšana un analīze biznesa attīstībai

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

512,00 EUR

51.20 EUR

Daugavpils

Nekustamo īpašuma datījumu datu iegūšanas principi un dato analīze

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

512,00 EUR

51.20 EUR

Daugavpils

3D printēšana un modelēšana

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

512,00 EUR

51.20 EUR

Neformālās izglītības programmas

Norises
vieta
Izglītības
programma
Iepriekšējā
izglītība
Mācību ilgums
Grupas lielums
Kopējā maksa
Līdzmaksājums 10%*
Rīga

Datu analīze (bez priekšzināšanām)

Vidējā

1 mēnesis (24 h)

20 - 50 personas

108,00 EUR

10.80 EUR

Rīga

Datu analīze (ar priekšzināšanām)

Vidējā

1 mēnesis (40 h)

20 - 50 personas

180,00 EUR

18.00 EUR

Rīga

Datu vizualizācija pārskatu sagatavošanai

Vidējā

3 mēneši (80 h)

20 - 50 personas

360,00 EUR

36.00 EUR

Rīga

Ēkas siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas:uzturēšanaun regulēšana (apkures iekārtas) māju vecākajiem

Vidējā

2 mēnesis (130 h)

20 - 50 personas

360,00 EUR

36.00 EUR

Rīga

Ēku un būvju energoefektivitāte

Vidējā

2 mēnesis (80 h)

20 - 50 personas

360,00 EUR

36.00 EUR

Daugavpils

Datu analīze (bez priekšzināšanām)

Vidējā

1 mēnesis (24 h)

20 - 50 personas

108,00 EUR

10.80 EUR

Daugavpils

Datu analīze (ar priekšzināšanām)

Vidējā

1 mēnesis (40 h)

20 - 50 personas

180,00 EUR

18.00 EUR

Daugavpils

Datu vizualizācija pārskatu sagatavošanai

Vidējā

1 mēnesis (80 h)

20 - 50 personas

360,00 EUR

36.00 EUR

Ēkas siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas:uzturēšanaun regulēšana (apkures iekārtas) māju vecākajiem

Vidējā

2 mēnesis (80 h)

20 - 50 personas

360,00 EUR

36.00 EUR

Daugavpils

Ēku un būvju energoefektivitāte

Vidējā

2 mēnesis (80 h)

20 - 50 personas

360,00 EUR

36.00 EUR

Mūžizglītības kompetences

Neformālās izglītības programmas

Mūžizglītības kompetenču programmas ir pieejamas Rīgā un Daugavpilī!

Izglītības
programma
Iepriekšējā izglītība
Mācību
ilgums
Grupas
lielums
Kopējā maksa*
Līdzmaksā-jums 10%*

Digitālās prasmes darba vajadzībām 

Bez ierobežojuma

1 mēnesis(40 h)

20 - 50 personas

180,00 EUR

18.00 EUR

Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis

Bez ierobežojuma

2 mēneši (72 h)

20-25 personas

324 EUR

32.40 EUR

Produkta veidošana un pārdošana

Bez ierobežojuma

1 mēnesis (46 h)

25 - 50 personas

207,00 EUR

20.70 EUR

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem Bez ierobežojuma 1 mēnesis(40 h) 25 - 50 personas 180,00 EUR 18.00 EUR
Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai Bez ierobežojuma 1 mēnesis (24h) 25 - 50 personas 108,00 EUR 10.80 EUR
Dizaina domāšana uzņēmējiem Bez ierobežojuma 2 mēneši (64 h) 25 - 50 personas 288,00 EUR 28.80 EUR
Dizaina domāšana uzņēmējiem: esošajiem un potenciālajiem "start up" uzņēmējiem Bez ierobežojuma 3 mēneši (130 h) 25 - 50 personas 360,00 EUR 36.00 EUR
Komandas darba vadīšanas un radošuma veicināšanas psiholoģiskie aspekti Vidējā izglītība 2 mēneši (80 h) 25 - 50 personas 360,00 EUR 36.00 EUR

Profesionālās pilnveides izglītības programmas profesionālajā vidusskolā „Victoria”

Izglītības
programma

Iepriekšējā izglītība

Mācību
ilgums

Grupas
lielums

Kopējā maksa*

Līdzmaksājums 10%*

Bez ierobežojuma

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

 

400.00 EUR

40.00 EUR

Ražošanas loģistika

Bez ierobežojuma

4 mēneši (160 h)

20-25 personas

400.00 EUR

40.00 EUR

Ražošanas loģistikas darbinieks

Vidējā izglītība

6 mēneši (960 h)

20-25 personas

 

1220.00 EUR

122.00 EUR

Preču pārvadājumu organizēšana

Bez ierobežojuma

6 mēneši (320 h)

25 - 50 personas

400.00 EUR

40.00 EUR

 

NB! Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Informējam, ka pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.

Personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana izglītības iestādē, kas iesūtīti, izmantojot e-pastu, NAV IESPĒJAMA!

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):

Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai  kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.

NB! Mācību uzsākšanas sākums jūlija beigas/ augusta sākums.

Mācību grafiki brīvdienās un darbadienu vakaros (un atsevišķām programmām arī savādāki nodarbību laiki saskaņā ar grafikiem).

Precīzi mācību grafiki tiks saskaņoti individuāli līdz līgumu slēgšanai ņemot vērā pieteikumu un grupu skaitu katrā programmā. 

RISEBA kontaktinformācija

E-pasts: [email protected]
Telefons: 64 110 888,64110888

apmācības pieaugušajiem

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png