Dizaina domāšana uzņēmējiem

Vieta: Rīga (Meža iela 3), Daugavpils (Mihoelsa iela 47)
Studiju apjoms: 64 stundas
Studiju ilgums: 3 mēneši
Iegūstamais dokuments: sertifikāts
Studiju maksa: 28,80 EUR (10% no pilnās studiju maksas 288 EUR, Eiropas Savienības fondi)

Studiju kursa apraksts


Programmas mērķis:
Šī moduļa mērķis ir attīstīt izglītojamā spējas izmantot dizaina instrumentus un metodoloģiju uzņēmējdarbībā jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei vai esošo produktu uzlabošanai.
                
Programmas uzdevumi:
Attīstīt izglītojamā prasmes un izpratni par dizaina domāšanu, tās etapiem un lomu produktu un pakalpojumu attīstībā:
Prast “Aptvert”:
Izprast sava uzņēmuma darbības pamatnosacījumus un kontekstu, izpratni par lietotājiem/klientiem, uzņēmuma specifiku. Noteikt uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī potenciālās iespējas un apdraudējumus. Definēt galvenos interesējošos faktorus turpmākajai attīstībai.
Prast “Izzināt”:
Pārzināt dizaina izpētes metodes. Veikt padziļinātu izpēti un attīstīt izpratni par kontekstu un lietotājiem, prast pārbaudīt savus pieņēmumus attiecībā uz būtiskāko un definēt dizaina problēmu. Prast apkopot tiešu informāciju, kas nav ietekmēta un atspoguļo realitāti.
Prast “Idejot”:
Prast attīstīt idejas, lai atrisinātu problēmas, izmantot dažādas radošas tehnikas. Aptvert iespējamo risinājumu lauku attiecībā uz negaidītām pieejām. Veikt veiksmīgāko ideju atlasi, lai padarītu tās taustāmas un eksperimentētu ar tām.
Prast “Prototipēt”:
Zināt prototipēšanas lomu un tehnikas. Prast izveidot un tālāk attīstīt prototipus. Mācēt izgatavot dažāda veida prototipus - sākot ar ātri izveidojamiem prototipiem no vienkāršiem materiāliem, līdz pat tādiem, kas maksimāli pietuvināti realitātei.
Prast “Testēt”:
Prast iegūt atgriezenisko saiti saistībā ar paša izstrādātajiem produktu vai pakalpojumu prototipiem un risinājumiem caur koprades procesu. Pārzināt lietotāju testu izstrādes procesu, apkopot objektīvas atsauksmes un tās analizēt.
Prast “Ieviest”:
Pārzināt dizaina instrumentus, kas ļauj izsekot risinājuma ieviešanai, un savlaicīgi pamanīt problēmas un jautājumus, kas jārisina, kā arī blaknes un pozitīvās pārmaiņas.
Prast ”Komunicēt”:
Prast stāstīt/komunicēt par produktu klientiem/lietotājiem, noteikt komunikācijas kanālus, valodu un vizuālo identitāti, kas ļauj zīmolam/produktam sastapties ar tā lietotājiem.

Kā pieteikties

Pieteikties tagad

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png