Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

Vieta: Rīga (Meža iela 3), Daugavpils (Mihoelsa iela 47)
Studiju apjoms: 160 stundas
Studiju ilgums: 4 mēneši
Iegūstamais dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Studiju maksa:  51,20 EUR (10% no pilnās studiju maksas 512 EUR, Eiropas Savienības fondi)

Studiju kursa apraksts
    
Programmas mērķis:
Sniegt zināšanas un prasmes finanšu datu analīzē, finanšu plānošanā  un pārskatu sagatavošanā, lai veicinātu prasmes risināt uzņēmumu finanšu problēmas, izmantojot datu analīzes, novērtēšanas un plānošanas metodes, izmantojot vispārpieejamās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
                                                        
Programmas uzdevumi:
Attīstīt izglītojamo zināšanas un prasmes, izmantot informācijas un tehnoloģijas:
1.    Finanšu pārskata informācijas kvalitātē bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķinu veikšana, izmantojot Excel
2.    Finanšu analīzes un analīzu rīku nozīme uzņēmumu vadībā un finanšu lēmumu pieņemšanā.
3.    Finanšu analīzes metodes, izmantojot vispārpieejamos datu analīzes rīkus (Excel, Tilde utt) .
4.    Finanšu analīzes datu novērtēšana un attēlošana lēmumu pieņemšanai, izmantojot Excel
5.    Būtiskākie nosacījumi finanšu plānošanā.
6.    Izmaksu klasifikācija, produkta pašizmaksas noteikšanā, veiksmīgu finanšu lēmumu pieņemšanai.
7.    Uzņēmuma budžeta plānošanas pamatprincipi un mūsdienu tehnoloģiju pielietojums plānošanas procesā Excel un Tilde datorprogrammās
8.    Kritiskā punkta analīzes izmantošana finanšu lēmumu pieņemšanā.
9.    Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos.

Kā pieteikties

Pieteikties tagad

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png