Nekustamo īpašuma darījumu datu iegūšanas principi un datu analīze

Vieta: Rīga (Meža iela 3), Daugavpils (Mihoelsa iela 47)
Studiju apjoms: 160 stundas
Studiju ilgums: 4 mēneši
Iegūstamais dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Studiju maksa:  51,20 EUR (10% no pilnās studiju maksas 512 EUR, Eiropas Savienības fondi)

Studiju kursa apraksts
    
Programmas mērķis:
Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas precīzu datu iegūšanā, datu analīzē un izmantošanā, ārējā un iekšējā tirgus analīzē un pārskatu gatavošanā nekustamo īpašumu darījumu kvalitatīvai un pamatotai veikšanai, izmantojot vispārpieejamās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
                                                                
Programmas uzdevumi:
-    iemācīt prasmes atrast un izmantot jau esošos nekustamā īpašuma darījumu datus,
-    sniegt iemaņas datu iegūšanā, analīzē, vizualizācijā un pārskatu sagatavošanā,
-    izprast pamatdatu raksturojošos elementus;
-    nodrošināt kompetenci esošo datu izmantošanā biznesa attīstības vajadzībām.

Kā pieteikties

Pieteikties tagad

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png