Produkta veidošana un pārdošana

Vieta: Rīga (Meža iela 3), Daugavpils (Mihoelsa iela 47)
Studiju apjoms: 46 stundas
Studiju ilgums: 2 mēneši
Iegūstamais dokuments: sertifikāts
Studiju maksa:  20,70 EUR (10% no pilnās studiju maksas 207 EUR, Eiropas Savienības fondi)

Studiju kursa apraksts

Programmas mērķis:
Sekmēt izglītojamā spējas radīt produktu (preci/pakalpojumu), piedāvāt radīto produktu tirgū un pārdot to.
                
Programmas uzdevumi:
Attīstīt izglītojamā prasmes:
1. definēt produktu (preci / pakalpojumu), izskaidrot tā īpatnības, aktualitāti, veidojošus elementus, nepieciešamos resursus un izmantot tos produkta un piedāvājuma veidošanā;
2. ievērot higiēnas prasības kvalitatīva produkta radīšanai;
3. ievērot vides aizsardzības prasības un ilgtspējības pamatprincipus;
4. noteikt preces/ pakalpojuma veidošanas izmaksas un cenu;
5. novērtēt konkurentus, pārzināt produkta pieprasījuma un piedāvājuma ietekmējošos faktorus;
6. izprast klientu vajadzības un motivāciju un veidot ilgtspējīgas attiecības ar klientiem;
7. virzīt klientu apkalpošanas procesu, pielietot dažādas pārdošanas metodes;
8. orientēties Latvijas Republikas saistošajos normatīvajos aktos.

Kā pieteikties

Pieteikties tagad

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png