Darba, prakses un izglītība iespējas ārpus Latvijas

Ja Jūs meklējat darba, prakses vai izglītības iespējas ārpus Latvijas, tad šīs saites Jums var palīdzēt turpmākos meklējumos.

Ploteus.jpg

Ploteus

Ploteus mērķis ir palīdzēt studentiem, darba meklētājiem, darba ņēmējiem, vecākiem, karjeras konsultantiem, izglītības darbiniekiem atrast informāciju par studijām Eiropā:

 • izglītošanās iespējām Eiropas Savienībā;

 • izglītības sistēmām;

 • apmaiņas programmām un stipendijām;

 • visu, ko nepieciešams zināt, kad dodaties uz citu Eiropas valsti.

eures-banner.jpg

EURES - Eiropas Nodarbinātības dienests

EURES (Eiropas Nodarbinātības dienests) mērķis ir veicināt darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Eiropas Ekonomikas zonā. Šajā tīklā sadarbojas valstu nodarbinātības dienesti, arodbiedrības un darba devēju organizācijas. Šo sadarbību koordinē Eiropas Komisija.

Galvenās funkcijas:

 • informēt, konsultēt un dot padomu potenciālajiem mobilajiem darba ņēmējiem par darba iespējām, dzīves un darba apstākļiem Eiropas Ekonomikas zonā;

 • palīdzēt darba devējiem atrast darbiniekus citās valstīs;

 • nodrošināt pastāvīgu palīdzību darba ņēmējiem un darba devējiem pierobežu reģionos.

EUROGUIDANCE.gif

Euroguidance

Euroguidance ir Nacionālo profesionālās orientācijas resursu centru tīkls.

Galvenās funkcijas:

 • nodrošināt informāciju par izglītības iespējām Eiropā, galvenokārt, profesionālās orientācijas speciālistiem, kuriem tālāk jāinformē iedzīvotāji;

 • atbalstīt kvalitatīvas informācijas apmaiņu par izglītības sistēmām un kvalifikācijām Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā un Centrālās un Austrumu Eiropas valstīs;

 • atbalstīt Ploteus portālu.

ERICNARIC.png

ENIC-NARIC tīkli

ENIC tīklu (Eiropas Nacionālo informācijas centru tīklu) veido nacionālie informācijas centri. Šo centru uzdevums ir nodrošināt informāciju par:

 • ārvalstu diplomu, grādu un citu akadēmisko vai profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

 • izglītības sistēmu savā un citās Eiropas valstīs;

 • studiju iespējām ārzemēs, par stipendijām un kredītiem, kā arī par praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar mobilitāti un diploma atzīšanu.

NARIC (Nacionālo akadēmiskās atzīšanas informācijas centru) tīkls ir dibināts 1984.gadā. Tīkla mērķis ir uzlabot akadēmisko diplomu un studiju periodu atzīšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas un Centrālās un Austrumu Eiropas valstīs.

droppin_logo_rgb_blue_white.png

Drop'Pin @ EURES

Vēlaties uzlabot savas izredzes atrast darbu Eiropā? Drop'[email protected] noteikti var jums ko piedāvāt. Šeit vairākās nozarēs var atrast mācekļa un prakses vietas, mācību programmas, elektroniskos kursus, valodu kursus, darbaudzināšanas un instruēšanas programmas, kā arī dažādus sociālos pakalpojumus (piemēram, palīdzība ar mājokli). Drop’pin ir Eiropas iespēju platforma jauniešiem. Ielūkojieties šeit!

flag_yellow_low.jpg

Darbs Eiropā – Jūsu tiesības

Darbs Eiropā – Jūsu tiesības

Darba atļaujas, darba piedāvājumi, profesionālā kvalifikācija, nodokļi.

solvit-logo_en_0.jpg

Solvit - Iekšējā tirgus efektīva problēmu risināšana

Solvit nodarbojas ar pārrobežu problēmām, kas rodas starp privātpersonām un uzņēmumiem, no vienas puses, un valsts institūcijām, no otras puses, gadījumos, kad, iespējams, ES likumi netiek pareizi piemēroti. Solvit risina problēmas šādās jomās:

 • Profesionālo kvalifikāciju un diplomu atzīšana

 • Izglītības iespējas

 • Uzturēšanās atļaujas

 • Sociālā drošība

 • Nodarbinātības tiesības

 • Robežkontrole

 • Pašnodarbinātības jautājumi

 • Nodokļu piemērošana

flag_yellow_low.jpg

Brīvprātīgais darbs / apmaiņas - Eiropas (ES)

Jūs interesē jaunu prasmju apguve un iespēja palīdzēt citiem Brīvprātīgais darbs ļauj iepazīties ar jauniem cilvēkiem un reizēm pat jaunām kultūrām, un jūs iegūstat nenovērtējamu pieredzi, lai veicinātu vai ietekmētu savu turpmāko karjeru. Izvēlieties kādu no brīvprātīgā darba pasākumiem citā valstī vai tuvāk mājām. Šīs lapas atvērs jums acis uz daudzajām brīvprātīgā darba iespējām Eiropā: Eiropas Brīvprātīgo dienestu (EVS), jaunatnes apmaiņām un darbu nometnēs.

European Youth Portal logo - large.png

Eiropas Jaunatnes portāls

Eiropas Jaunatnes portāla mērķis ir sniegt pēc iespējas lielākam skaitam jaunu cilvēku ātru un ērtu pieeju svarīgai informācijai par Eiropu un Eiropas valstīm, uzlabot jauniešu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un veicināt viņu aktīvu politisko līdzdalību.

Avots: Europass

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png