Krāsu uztvere un teorija

Kursa apmeklējuma maksaSamaksa_RISEBA_KIC.jpg

160.00 EUR (PVN tai skaitā) 

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Kursa ilgums

4 dienas, 3h nodarbība (2h lekcija, 1h seminārs).

Pasniedzējs

Atis Kampars_2016.jpgMg.art. Atis Kampars ir apguvis kultūras mantojuma kursu Zalcburgas seminārā, Austrijā, 2007.gadā ieguvis stratēģiskā menedžmenta kursu sertifikātu Rīgas Ekonomikas augstskolā sadarbībā ar Viljama Deividsona institūtu, ASV (The William Davidson Institute at the University of Michigan).

Kopš 2010.gada studē Helsinkos, Ālto Universitātes Mākslas, dizaina un arhitektūras fakultātes mākslas doktora programmā. Doktora pētījuma tēma: „Akadēmiskās zīmēšanas kultūra – vēsture, problemātika, konteksts.”

Mācījis zīmēšanas kursus ASV, Dienvidmēnas universitātē (The University of Southern Maine), un Helsinku mākslas akadēmijā (Kuvataideakatemia). Strādājis kā Erasmus vieslektors Skandināvijas augstskolās.

Piedalījies daudzās mākslas un dizaina augstskolu konferencēs Eiropā; no 2002.līdz 2006.gadam pārstāvējis Baltijas mākslas augstskolas Ziemeļvalstu mākslas augstskolu asociācijā (KUNO).
 
Kopš 2001.gada strādā par augstākās izglītības ekspertu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Kā ārējais eksperts vadījis bakalaura un maģistra diplomdarbu aizstāvēšanu Tartu Universitātes mākslas fakultātē un Viļņas Mākslas akadēmijā.

Mākslas eksperts Eiropas Padomes pārstāvniecības Latvijā kopš 2010.gada.

Kursa apraksts

Kurss ļauj īsā laikā apgūt vispārējas zināšanas, prasmes un izpratni par vizuālā mākslas pamatjautājumiem teorijā un praktiskajā pielietojumā. Kursu saturs nav tieši piesaistīts kādai no mākslas profesijām vai noteikta līmeņa izglītībai – kursu tēmas ļauj racionāli aplūkot un skaidrot vizuālā kultūras objektus, konceptus un stilu jautājumus, paplašinot priekšstatus par mākslas funkcijām un nozīmi mūsdienu pasaulē.

Tēmas

Programmas laikā tiek apskatītas šādas tēmas: 

  • krāsu jēdziens un terminoloģija,
  • krāsu uztvere,
  • krāsu sistēmu pārskats,
  • krāsu asociācijas,
  • krāsu vēstījums dizainā.

Pastāvīgajā darbā ietilpst kursam piesaistītās literatūras apgūšana un lekciju materiālu atkārtošana. Kurss noslēdzas ar semināru-ieskaiti, kurā kursa apmeklētāju sniegumu vērtē trijos galvenajos virzienos – nodarbību apmeklējums, aktīva līdzdalība nodarbībās un spējā piedalīties krāsu analīzes apspriešanā.

Apmācību vide

Apmācību kurss notiek RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4 (virtuālā tūre 360 grādi) Mākslas studijā.


Kontakti 

Diāna Krone
RISEBA Karjeras izaugsmes centra vadītāja
Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: [email protected]
Meža iela 3

Arhitektūras un mediju centrā var nokļūt ar 3. un 13. maršrutu autobusiem, braucot Bolderājas virzienā līdz pieturai “Kliņģeru iela”. No pieturas jāpaiet nedaudz atpakaļ un pirmajā ielā jāgriežas pa kreisi. Pa ielu jāiet taisni (garām veikalam “Salmo”) līdz RISEBA ēkas tālākajam galam, jāgriežas pa kreisi un jūs nonāksiet mazā pagalmā. Šeit ir ieeja augstskolas ēkā.

www.h2o6.lv

Adrese: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 29349122
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_udens

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png