Inovāciju menedžments

Samaksa_RISEBA_KIC.jpg

Kursa noklausīšanās maksa

170.00 EUR

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Pasniedzējs 

Gundega_Lapina_RISEBA.pngDr. paed., asoc.prof. Gundega Lapiņa no 2000. līdz 2012.gadam strādājusi Latvijas Tehnoloģiskajā centrā par starptautisku projektu vadītāju, nodarbojoties gan ar projektu pieteikumu gatavošanu, gan izpildi. Divpadsmit gadus darbojusies Eiropas Biznesa atbalstā tīklā, popularizējot inovāciju Latvijas uzņēmējdarbības vidē, kā arī  veicinot Latvijas uzņēmēju un zinātnieku sadarbību starptautiskā mērogā. Darbojoties starptautiskos   projektos, tikusies ar uzņēmējiem, zinātniekiem un administratīvajiem darbiniekiem, veikusi pētījumus par inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu Latvijā. EK Mūžizglītības programmā G.Lapiņa koordinējusi Leonardo da Vinči projektu un izstrādājusi tālmācības kursus.

 

Programmas apraksts

Programmas mērķis ir veidot uzņēmējdarbības vadības, biznesa psiholoģijas un biznesa vadība digitālā vidē studentiem nepieciešamās zināšanas un prasmes par inovācijas nozīmību veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībā.

Tēmas

Programmas laikā tiek apskatītas šādas tēmas:

 • Ievads kursā „Inovācijas menedžments”. 
 • Inovācijas daudzveidīgie aspekti: inovācijas izpratne un definīcijas. 
 • Inovācijas veidi. Inovācijas klasifikācija.
 • Inovācija kā zinātnes un tehnoloģiju progress – ekonomikas virzītāji. 
 • Inovācijas process. Riski inovācijas procesā.
 • Inovācijas vadība uzņēmumā : Inovācijas process, inovācijas stratēģija, inovācijas organizācija un kultūra, inovācijas veicinātāji. 
 • Inovācijas finansēšanas dinamika.
 • Inovācijas finansējums Latvijā.
 • Cilvēkfaktora nozīme inovācijas procesā. 
 • Zināšanu vadība inovācijas procesā.
 • Zināšanu un tehnoloģiju pārnese inovācijas procesā.
 • Radošā domāšana inovatīvā uzņēmējdarbībā. 
 • Jaunu produktu attīstība. 
 • Inovācijas atbalsta struktūras: biznesa inkubatori, tehnoloģiju pārneses centri, tehnoloģiskie centri un parki, kompetences centri.
 • Inovācijas atbalsta struktūru darbības pamatprincipi.                    

Klausītāja ieguvumi

Klausītājs pēc kursa noklausīšanās un praktisko darbu veikšanas:

 • Pārvalda inovācijas klasifikāciju un var brīvi definēt visa veida inovāciju visa veida uzņēmumos;
 • Inovācijas vadības teorijas pilnīga izpratne, spēja to analizēt  un praktiski izmantot uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai;
 • Radošās domāšanas izpratne, radošās domāšanas metožu pārvaldīšana un spēja patstāvīgi izvēlēties atbilstošo metodi un izmantot to savā profesionālajā darbībā, uzņēmuma mērķu problēmu risināšanai;
 • Izprot uzņēmuma inovācijas procesus  un spēj definēt jaunu produktu attīstības plānu;
 • Pilnībā orientējas valsts atbalsta inovācijas programmās, prot atrast visatbilstošāko savu projektu realizācijai;
 • Prot atrast visatbilstošāko inovācijas atbalsta struktūru sava biznesa attīstībai.

Studiju vide

Studiju kurss notiek RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.


Kontakti 

Diāna Krone
RISEBA Karjeras izaugsmes centra vadītāja
Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: [email protected]
Meža iela 3

RISEBA galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga

Augstskolas galvenajā ēkā var nokļūt ar 9. trolejbusu, 3. vai 30. autobusu, braucot līdz pieturai "Kalnciema iela", kā arī ar 4. vai 5. tramvaju, braucot līdz pieturai "Nometņu iela".

Vēlos pieteikties

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Inovāciju menedžments
Inovāciju menedžments
Inovāciju menedžments
Inovāciju menedžments
Inovāciju menedžments
Inovāciju menedžments
Inovāciju menedžments
Inovāciju menedžments

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png