Jaunrades process

Samaksa_RISEBA_KIC.jpg

Kursa apmeklējuma maksa

200.00 EUR 

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Pasniedzējs 

julijs_murashkovskis.jpgJūlijs Muraškovskis, Mg.chem.sc.

Izglītība:
Mg.chem.sc.
Harkovas Politehniskais institūts (Ukrainā)

Jūlijs Muraškovskis strādājis kā koksoķīmijas inženieris, Latvijas Ekonomikas ministra padomnieks par SA jautājumiem, pasniedzējs vairākās Latvijas augstskolās.

Piedalījās un vadīja vairākas reklāmas un SA kampaņas Latvijā, piedalījās priekšvēlēšanas kampaņās Latvijā, Krievijā, Ukrainā.

Kopš 1974. g. aktīvi nodarbojās ar TRIZ (izgudrojumu problēmu risināšanas teorija), ir vienīgais Latvijā TRIZ Meistars. Novadīja vairāk ka 200 seminārus par talantīgu domāšanu inženieriem, mākslas darbiniekiem, jauniem zinātniekiem un pedagogiem.

2007. g. iznāca grāmata par talantīgu domāšanu mākslas jomā, 2015. g. – grāmata par talantīgas domāšanas teoriju. Publicēti vairāki raksti par talantīgu domāšanu.

Pētnieciskās intereses ir saistītas ar talantīgu domāšanu mākslā, tehnikā, zinātnē, kā arī ar talanta pedagoģiju.

 

Programmas apraksts

Programmas mērķis ir iepazīstināt ar talantīgās domāšanas būtību, struktūru un procedūrām. Radošas personības īpašībām un ar maksimālo radošo stratēģiju.

Tēmas

Programmas laikā tiek apskatītas šādas tēmas:

 • Mīti un realitāte par talantu. Talantīgās domāšanas sociālā būtība un izcelsme. Priekšstati un to īpašības. Talantīgā domāšana kā īpašu domāšanas procedūru sistēma.  
 • Novitāte. Izmaiņas kā attīstības mehānisms. Jēdziens „prototips”. Izmaiņu līmeņi sistēmās.
 • Sistēmiskās domāšanas principi. Sistēmu hierarhija. Sistēmu onto- un filoģenēze. Emerdžentiskuma princips. Sistēmu operators.
 • Pretrunīgas sistēmu attīstības likums. Pretrunu izcelsme un struktūra. Pretrunu risināšanas tehnoloģija.
 • Asociatīva iztēle. Spēja vadīt asociatīvo iztēli. Analoģiju veidošana un attīstīšana.
 • Modelēšana kā izzināšanas mehānisms. Vispārinātais un absolūtais modelis. Minimālais modelis. Modeļa pielietojamības sfēra.
 • Modeļu virssistēmas. Virsmodelis. Virsmodeļa pārvarēšanas paņēmieni. Priekšstati, priekšstatu grupas, daudzumi.
 • Ideālas sistēmas jēdziens. Idealitātes paaugstināšanas likums. Resursi idealitātes paaugstināšanai.
 • Sistēmu parametri un īpašības. Parametru attīstības virzieni. Vienparametru un daudzparametru sistēmas. Priekšstatu attīstības prognozēšana.
 • Statiskie un dinamiskie priekšstati. Objektu kā procesu izskatīšana. Onto- un filoģenētiskās attīstības līnijas. Ārējais un iekšējais procesu laiks.
 • Terminoloģija un tās loma priekšstatu attīstībā. Valoda kā domāšanas mehānisms. Valodu resursi un to izmantošana talantīgās domāšanas attīstībai.
 • Jauno priekšstatu veidošanas mehānisms. Informācijas loma. Darba ar lieliem informācijas apjomiem tehnoloģija. Pētnieciskā kartotēka.
 • Radošās Personības īpašības. Dažas Radošo Personību biogrāfijas.      
 • Radošās Personības dzīves stratēģija. Maksimālā radoša darba stratēģija.
 • Eksāmens.           

Klausītāja ieguvumi

Klausītājs pēc kursa noklausīšanās un praktisko darbu veikšanas:

 • Prot noteikt izmantotās talantīgās domāšanas pamatprocedūras uzdotos un atrastos piemēros.
 • Prot redzēt risinājuma idealitātes pakāpi un paaugstināt to, risinot problēmas.
 • Saprot Radošas Personības īpašību sistēmu un apzinās iespējas attīstīt šīs īpašības sevī.
 • Mēģina izmantot Radošas Personības dzīves stratēģijas elementus savā dzīvē. Organizē un regulāri papildina personīgo radošo kartotēku.
 •  

Studiju vide

Studiju kurss notiek RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.


Kontakti 

Diāna Krone
RISEBA Karjeras izaugsmes centra vadītāja
Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: diana.krone@riseba.lv
Meža iela 3

RISEBA galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga

Augstskolas galvenajā ēkā var nokļūt ar 9. trolejbusu, 3. vai 30. autobusu, braucot līdz pieturai "Kalnciema iela", kā arī ar 4. vai 5. tramvaju, braucot līdz pieturai "Nometņu iela".

Vēlos pieteikties

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png