Netradicionālas reklāmas un PR kampaņas

Samaksa_RISEBA_KIC.jpg

Kursa apmeklējuma maksa

200.00 EUR 

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Pasniedzējs 

julijs_murashkovskis.jpgJūlijs Muraškovskis, Mg.chem.sc.

Izglītība:
Mg.chem.sc.
Harkovas Politehniskais institūts (Ukrainā)

Jūlijs Muraškovskis strādājis kā koksoķīmijas inženieris, Latvijas Ekonomikas ministra padomnieks par SA jautājumiem, pasniedzējs vairākās Latvijas augstskolās.

Piedalījās un vadīja vairākas reklāmas un SA kampaņas Latvijā, piedalījās priekšvēlēšanas kampaņās Latvijā, Krievijā, Ukrainā.

Kopš 1974. g. aktīvi nodarbojās ar TRIZ (izgudrojumu problēmu risināšanas teorija), ir vienīgais Latvijā TRIZ Meistars. Novadīja vairāk ka 200 seminārus par talantīgu domāšanu inženieriem, mākslas darbiniekiem, jauniem zinātniekiem un pedagogiem.

2007. g. iznāca grāmata par talantīgu domāšanu mākslas jomā, 2015. g. – grāmata par talantīgas domāšanas teoriju. Publicēti vairāki raksti par talantīgu domāšanu.

Pētnieciskās intereses ir saistītas ar talantīgu domāšanu mākslā, tehnikā, zinātnē, kā arī ar talanta pedagoģiju.

 

Programmas apraksts

Programmas mērķis ir iemācīt nestandarta reklāmas un PR kampaņu scenāriju izstrādāšanas pamata paņēmieniem. Sistēmiskās domāšanas pamatus, iemācīt pielietot nestandarta reklāmas un PR līdzekļus, iepazīstināt ar pretrunu risināšanas galvenajiem principiem. Veidot izpratni par inovāciju kā procesu un par inovāciju kā valsts ekonomikas galveno virzītājspēku.

Tēmas

Programmas laikā tiek apskatītas šādas tēmas:

 • Reklāmas un PR uzdevumi. Reklāmas un PR, kā grupu komunikāciju īpatnības.
 • Reklāmas un PR psihofizioloģiskie pamati. Dominantes. Stereotipi. Nevēlamo dominanšu korekcija.
 • Reklāmas uztveres ķēdīte. Pozitīvie un negatīvie klientu stereotipi. Biežāk sastopami stereotipi.
 • Negatīvo stereotipu koriģēšanas paņēmieni.
 • Pozitīvo stereotipu koriģēšanas paņēmieni. Cīņas un uzvaras ķēdīte.
 • Ievads kampaņu projektēšana. Uzturošas un uzvarošas kampaņas. Uzvarošo kampaņu kompozīcijas un ideālais tēls.
 • Efektīvās tiešās reklāmas kompozīcijas. 
 • Efektīvās PR-akciju kompozīcijas.
 • Pozicionēšana un tās pamata virzieni. Pozicionēšanas līmeņi. Pozicionēšanas kontroljautājumi.
 • Reklamējama objekta attīstības posmi. S-veida līkne un papildus diagrammas. Posmu raksturojumi. Reklāmas uzdevumi katrā posmā.
 • Reklāmas paziņojuma struktūra. Reklāmas grafikas, slogana un informatīva bloka veidošanas paņēmieni.
 • Sistēmiskās domāšanas pamati. Sistēmu operators. Izmaiņu līmeņi. Reklāmas un PR kampaņu sistēmiskā struktūra.
 • Pretrunas. Pretrunu līmeņi. Pretrunu risināšanas principi.
 • Idealitātes jēdziens. Resursi. Resursu avoti un veidi.
 • Resursi reklāmā un PR. 
 • Sociālās plūsmas un to mezgli.
 • Efektīvās kampaņu shēmas. Kampaņu mērķi. Oponenta izmantošana. Vitalitātes diagramma. 
 • Kreatīvo reklāmas un PR kampaņu projektēšanas pamatprincipi. Kampaņu pretrunu saraksta sastādīšana. 
 • Eksāmens.

Klausītāja ieguvumi

Klausītājs pēc kursa noklausīšanās un praktisko darbu veikšanas:

 • Nosaka aptuveno potenciālo klientu grupas apjomu pēc gausiānas.
 • Prot definēt dominantes un stereotipu jēdzienus attiecībā pret reklāmu un PR.
 • Zina dominanšu un stereotipu īpašības, kuras izmanto reklāmā un PR.
 • Māk izvēlēties maksimālo iespējamo dominanšu veidošanas līmeni.
 • Saprot, kā rakstīt biogrāfiskus PR rakstus, kombinēt dažādas kompozīciju shēmas. 
 • Izmanto problēmu risināšanas algoritmu, dažāda veida resursus lai radoši risināt reālus praktiskus uzdevumus.
 • Prot plaši izmantot līdzekļus pozicionēšanas līmeņa palielināšanai, attīstības paātrināšanai vai, vajadzīgos gadījumos palēnināšanai risinot reālus praktiskus uzdevumus.
 • Māk sastādīt sociālo plūsmu un to mezglu karti ieslēdzot tajā netradicionālos mezglus.
 • Radoši izmanto kampaņas tēla komponentus, ātri reaģē uz konkurentu darbību, izmantojot to savā labā, operatīvi manipulē ar nestandarta akcijām kampaņas ietvaros.
   

Studiju vide

Studiju kurss notiek RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.


Kontakti 

RISEBA mūžizglītības centrs

Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: [email protected]

RISEBA galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga

Augstskolas galvenajā ēkā var nokļūt ar 9. trolejbusu, 3. vai 30. autobusu, braucot līdz pieturai "Kalnciema iela", kā arī ar 4. vai 5. tramvaju, braucot līdz pieturai "Nometņu iela".

Vēlos pieteikties

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png