Patērētāju uzvedība

Kursa apmeklējuma maksaSamaksa_RISEBA_KIC.jpg

170.00 EUR

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Pasniedzējs 

solveiga_blumberga.JPGSolveiga Blumberga ir RISEBA docente. Ilgstoši strādājusi par lektori Rīgas Stradiņa universitātē, RPIVA, Ventspils augstskolā, Latvijas Jūras akadēmijā, RTU un SPPA. Savas zināšanas un prasmes pilnveidojusi grupu psihoterapijā Lietuvā, kur ieguvusi grupu psihoterapeita sertifikātu. 

Stažējusies Stokholmas Universitāte un Sanktpēterburgas Universitātē,  lasījusi vieslekcijas Erasmus Programmas : Staff Mobility – Teaching Assignment ietvaros Beļģijas augstskolā Kortrikā - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen un Francijā, Parīzē - Leonardo da Vinči universitātē.

Pētnieciskās intereses: personālvadība, līderība un autoritāte, korporatīvā sociālā atbildība, biznesa psiholoģija.

 

Programmas apraksts

Programmas mērķis ir sniegt izpratni par patērētāju uzvedību ietekmējošiem psiholoģiskajiem faktoriem, rosinot iegūtās zināšanas pielietot organizācijas darbības efektivitātes paaugstināšanā, klientu apkalpošanā, ņemot vērā viņu vajadzības, vēlmes, attieksmes.

Tēmas

Programmas laikā tiek apskatītas šādas tēmas:

 1. Izziņas procesi un to saistība ar mārketinga pasākumiem :
  •    Informācijas apstrāde.
  •    Kontakts, sajūtu sliekšņi.
  •    Uzmanības determinantes, kairinātāja aktualizācija.
  •    Iztēle un asociācijas.
 2. Patērētāju  individuālās atšķirības :
  •    Patērētāju ekonomiskie resursi un laika faktors.
  •    Zināšanas par produktu.
 3. Patērētāju attieksmes veidošanās. Praktisks darbs pāros – patērētāju attieksmes maiņa.
 4. Lēmuma pieņemšanas process:
  •    Vajadzību apzināšanās un meklēšana. Meklēšanas determinantes.
  •    Preču variantu izvērtēšanas kritēriji.
  •    Pirmais, atkārtotais, impulsa pirkums. Ietekmēšanas determinantes.
  •    Vajadzību apmierināšana, atbrīvošanās. Deficīta likvidēšana.
 5. Sūdzības. Sūdzību veidi. Patērētāju rīcība pret neapmierinātu pirkumu. Praktiska nodarbība. – darbs ar sūdzībām.
 6. Vides ietekme:
  •    Kultūras ietekme.
  •    Ģimenes ietekme, ģimenes dzīves cikls.
  •    Sociālās klases un statuss,  referento grupu ietekme.
  •    Situācijas ietekme.   

Klausītāja ieguvumi

Klausītājs pēc kursa noklausīšanās un praktisko darbu veikšanas:

 • Prot padziļināti atpazīt, pielietojot teoriju, risināt ar informācijas apstrādi un izziņas procesu  saistītās mārketinga problēmas – integrējot apgūtās zināšanas darbā, vai izstrādāt ieteikumus organizācijas vadībai  konkrētās mārketinga problēmas risināšanai.
 • Spēj padziļināti izprast  un kritiski patērētāju individuālās atšķirības, integrējot apgūtās zināšanas organizācijas mārketinga darbā, vai izstrādājot priekšlikumus organizācijas vadībai mārketinga un sabiedrisko attiecību  darbības pilnveidošanai.
 • Māk padziļināti atpazīt dažādus attieksmes veidus, piemeklējot tiem korektākos risinājumus, spēj kritiski izvērtēt un salīdzināt dažādas attieksmes, to priekšrocības un trūkumus katrā konkrētajā gadījumā ar mārketingu un sabiedriskajām attiecībām saistītajos jautājumos.
 • Prot padziļināti analizēt un salīdzināt lēmuma pieņemšanas procesu, veidus, izstrādājot piemērotus risinājumus gan esošās situācijas uzlabošanā, gan izstrādājot  risinājumus organizācijas vadībai par patērētāju uzvedības koordinēšanu lēmuma pieņemšanā par pirkumu.
 • Spēj padziļināti atpazīt, pielietojot teoriju, risināt sūdzības organizācijā, izstrādājot profilakses plānu, iesakot labākos sūdzību atrisinājumus organizācijas mārketinga un sabiedrisko attiecību darbā.
 • Padziļināti orientējas patērētāju uzvedības  tēmās, jaunākajos pētījumos  par psiholoģiskajiem aspektiem darba organizācijā,  integrējot apgūtās zināšanas mārketinga un sabiedrisko attiecību darbā, vai izstrādājot priekšlikumus organizācijas darbības pilnveidošanai.

Studiju vide

Studiju kurss notiek RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.


Kontakti 

Diāna Krone
RISEBA Karjeras izaugsmes centra vadītāja
Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: [email protected]
Adrese: Rīga, Meža iela 3

RISEBA galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga

Augstskolas galvenajā ēkā var nokļūt ar 9. trolejbusu, 3. vai 30. autobusu, braucot līdz pieturai "Kalnciema iela", kā arī ar 4. vai 5. tramvaju, braucot līdz pieturai "Nometņu iela".

Vēlos pieteikties

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png