Sociālā psiholoģija

Kursa apmeklējuma maksaSamaksa_RISEBA_KIC.jpg

170.00 EUR

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Pasniedzējs 

maija_zakrizhevska.jpg

Maija Zakriževska ir RISEBA asociētā profesore. Ieguvusi doktora grādu Sociālajā psiholoģijā par zinātniskā darba tēmu „Latvijas iedzīvotāju sociālie priekšstati par ideālo politiķa tēlu”.  Rīgas Stradiņa universitātē sadarbībā ar Belfāstas Karalisko universitāti iegūta supervīzora izglītība. Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmijā Kreativitātes Zinātniskajā institūtā ir bijusi ievēlēta kā pētniece. Ir piedalījusies un uzstājusies daudzās starptautiskās konferencēs. Ir publicējusi daudzus zinātniskus un populārzinātniskus rakstus biznesa psiholoģijā, sociālajā psiholoģijā, kreativitātes psiholoģijā un mākslas terapijā. Ir organizējusi daudzas starptautiskas konferences.
Pētnieciskās intereses saistītas ar biznesa psiholoģiju un kreativitāti ikdienā, biznesā un izglītībā.

 

 

Programmas apraksts

Programmas mērķis ir sniegt zināšanas par sociālpsiholoģiskām parādībām un procesiem darba grupās, kas organizācijā palīdzētu izprast cilvēku attiecības, viņu rīcību un darbību, personības un darba grupu mijiedarbību.

Tēmas

Programmas laikā tiek apskatītas šādas tēmas:

 • Sociālās psiholoģijas nozīme uzņēmējdarbībā un organizācijā.
 • Personība sociālajā psiholoģijā, Es koncepcija, identitāte, pašvērtējums, kontroles lokuss, pretenziju līmenis. 
 • Darba grupas, grupu procesi, sociālās parādības grupā, konformisms, sociālais slinkums, sociālā trauksme, sociālā fasilitācija.
 • Līderība, vara, vadītājs. 
 • Konflikti, to cēloņi, risināšanas iespējas, uzvedības taktikas konfliktsituācijās. 
 • Darba vide, agresija, stress, profilakse un risināšanas iespējas. 
 • Saskarsme kā komunikācijas process, savstarpējais novērtējums, stereotipi, aizspriedumi.    
 • Mīlestība, altruisms, draudzība.    

Klausītāja ieguvumi

Klausītājs pēc kursa noklausīšanās un praktisko darbu veikšanas:

 • Prot padziļināti atpazīt, pielietojot teoriju, risināt ar darbinieka personību saistītās darba  problēmas – integrējot apgūtās zināšanas vadītāja darbā, vai izstrādāt ieteikumus organizācijas vadībai  konkrētās problēmas risināšanai.
 • Prot padziļināti izprast  un kritiski analizēt grupas un līderības teorijas, integrējot apgūtās zināšanas organizācijas darbā, vai izstrādājot priekšlikumus organizācijas vadībai darba grupas efektivitātes uzlabošanai.
  Prot padziļināti atpazīt dažādus konfliktu veidus, piemeklējot tiem korektākos risinājumus, spēj kritiski izvērtēt un salīdzināt dažādus konfliktus : konstruktīvus un destruktīvus, to priekšrocības un trūkumus katrā konkrētajā gadījumā.
 • Prot padziļināti analizēt un salīdzināt stresa un agresīvas uzvedības darbā cēloņus, izstrādājot piemērotus risinājumus gan esošās situācijas uzlabošanā, gan stresa un agresīvas uzvedības izpausmju profilaksē,  pēc iespējas, integrējot apgūtās zināšanas profesionālajā darbībā.
 • Prot padziļināti atpazīt, pielietojot teoriju, risināt konfliktus un mobinga situācijas organizācijā, izstrādājot profilakses plānu, iesakot labākos konfliktu risinājumus organizācijas darbā.
 • Padziļināti orientējas sociālās psiholoģijas tēmās, jaunākajos pētījumos  par sociālpsiholoģiskajiem aspektiem darba organizācijā,  integrējot apgūtās zināšanas darbā, vai izstrādājot priekšlikumus organizācijas darbības pilnveidošanai.

Studiju vide

Studiju kurss notiek RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.


Kontakti 

RISEBA mūžizglītības centrs
Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: [email protected]

RISEBA galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga

Augstskolas galvenajā ēkā var nokļūt ar 9. trolejbusu, 3. vai 30. autobusu, braucot līdz pieturai "Kalnciema iela", kā arī ar 4. vai 5. tramvaju, braucot līdz pieturai "Nometņu iela".

Vēlos pieteikties

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Sociālā psiholoģija
Sociālā psiholoģija
Sociālā psiholoģija
Sociālā psiholoģija

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png