Uzņēmumu dibināšana un vadīšana

Samaksa_RISEBA_KIC.jpg

Kursa apmeklējuma maksa

Informācija sekos tuvākā laikā

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Pasniedzējs 

Iveta Cirule RISEBA_1.jpgIvetai Cīrule ir RISEBA Radošā biznesa inkubatora vadītāja. Ivetai ir plaša darba un izglītības pieredze valsts pārvaldes, biznesa vides un starptautisko projektu vadīšanas jomā:
•    Radošo industriju eksperte un lektore; radošo apmācību, prāta vētru un semināru moderatore (līdzdalība dažādu valsts atbalsta iniciatīvu un instrumentu izstrādē un ieviešanā kultūras un radošo industriju jomā);
•    Uzņēmēja, uzņēmējdarbības konsultante un lektore (praktiskā pieredze darbā ar Latvijas uzņēmēju konsultēšanu, mentoringu un eksporta tirgu meklēšanu eko un veselīgu produktu nišā; kopš 2006.gada SIA „BIORGANIK” dibinātāja un valdes locekle; lektore jauno uzņēmēju un jauniešu apmācībās sadarbība ar Latvijas augstskolām un biznesa inkubatoriem, pašvaldībām un plānošanas reģioniem);
•    Projektu vadītāja un starptautiskās sadarbības konsultante (pieredze starptautisku projektu vadīšanā veselības veicināšanas jomā un cilvēkresursu apmācību jomā, kā arī jauno uzņēmēju un jauniešu apmācību un pieredzes apmaiņas projektos).

 

Programmas apraksts

Programmas mērķis ir sniegt zināšanas par uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu, īpaši akcentējot  radošo industriju specifiku un globālās tendences. Veicināt praktisku pieredzi uzņēmuma biznesa modeļa izveidē un uzņēmuma vadības procesu analīzē. Attīstīt uzņēmējdarbības kompetences (radošo domāšanu, spēju uzņemties riskus un sadarboties komandā, finanšu  pratību), veicinot potenciālo iesaisti uzņēmējdarbībā.

Tēmas

Programmas laikā tiek apskatītas šādas tēmas:

 • Uzņēmumu dibināšana un vadīšana.
 • Radošo industriju īss raksturojums un attīstības tendences uzņēmējdarbības kontekstā.
 • Biznesa idejas un jauna produkta attīstība un uzlabošana – radošās domāšanas metodes un atvērtās inovācijas pieeja.
 • Komandas veidošana un loma  uzņēmuma dibināšana un vadīšanā.
 • Biznesa modeļa attīstība radošajās industrijās.
 • Uzņēmuma dibināšanas juridiskie aspekti.
 • Nodokļu politika Latvijā un Eiropā jaundibināto uzņēmumu jomā.
 • Uzņēmuma attīstības posmi (Ickaka Adizes metodoloģija).
 • Uzņēmuma vadīšanas specifika attiecīgos attīstības posmos.
 • Inovācijas vadīšana uzņēmumā - inovācijas stratēģija, inovācijas kultūra, inovācijas process un inovācijas veicinātāji. 
 • Atvērtās inovācijas pieeja radošajās industrijās un arhitektūras nozarē. 
 • Pūļa finansējuma (“crowfunding”)  platformu un pūļa ideju uzlabošanas (“crowdsourcing”)  platformu loma un praktiskā lietderība arhitektūras nozares uzņēmuma attīstībā. 
 • Diskusija par aktualitātēm uzņēmuma izveidē un vadīšanā arhitektūras nozarē.
 • Diskusija par pūļa finansējuma un pūļa ideju uzlabošanas platformu praktisko pielietojumu  uzņēmuma izveidē un vadīšanā arhitektūras nozarē (praktiskā darba Nr.4 rezultātu prezentēšana).
 • Intelektuālā īpašuma aizsardzība jaundibinātā uzņēmumā (preču zīmes, dizaina parauga un patenta reģistrēšanas tiesiskie aspekti un prakse).
 • Biznesa plāna izstrāde un nozīme uzņēmuma vadīšanā. 
 • Eksāmens.
          

Klausītāja ieguvumi

Klausītājs pēc kursa noklausīšanās un praktisko darbu veikšanas:

 • pilnībā izprot radošo industriju specifiku un attīstības tendences uzņēmējdarbības kontekstā.
 • radoši spēj ģenerēt uz uzlabot biznesa idejas un jaunus produktus, pielietojot radošās domāšanas metodes un atvērtās inovācijas pieeja, pielietojot vairākas radošās domāšanas metodes un pārzinot atvērtās inovācijas rīkus.
 • padziļināti pārzina komandas veidošanas principus un komandas lomu uzņēmuma dibināšana un vadīšanā, balstoties uz mūsdienu biznesa vadības tendencēm. 
 • izprot biznesa modeļa uzbūvi un spēj attīstīt biznesa modeli, tai skaitā ņemot vērā radošos  industriju uzņēmuma biznesa modeļa specifiku.
 • padziļināti izprot inovatīvus risinājums biznesa izveidē un attīstībā, tai skaitā inovācijas vadīšanas pamatprincipus uzņēmumā, atvērtās inovācijas būtību un rīkus, pielietojot tos sava  biznesa modeļa un biznesa plāna izstrādē.
 • kopumā izprot un spēj izveidot biznesa plānu, tai skaitā radošo industriju nozarēs., demonstrējot zinātniskajā literatūrā atspoguļotās jaunākās uzņēma vadības tendences.

Studiju vide

Studiju kurss notiek RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.


Kontakti 

Diāna Krone
RISEBA Karjeras izaugsmes centra vadītāja
Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: [email protected]
Meža iela 3

RISEBA galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga

Augstskolas galvenajā ēkā var nokļūt ar 9. trolejbusu, 3. vai 30. autobusu, braucot līdz pieturai "Kalnciema iela", kā arī ar 4. vai 5. tramvaju, braucot līdz pieturai "Nometņu iela".

Vēlos pieteikties

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png