Žurnālistikas pamati

Samaksa_RISEBA_KIC.jpg

Kursa apmeklējuma maksa

200.00 EUR 

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Pasniedzējs 

artis_eglītis.jpgArtis Eglītis

Izglītība:
Mg. sc. soc.
Latvijas Universitāte

A.Eglītis ieguvis bakalaura un maģistra grādu komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļā. Vispirms strādājis par skolotāju Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, pēc tam par lektoru Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas augstskolā, Rīgas Ekonomikas un kultūras augstskolā. RISEBA lektors – kopš 2008. gada.
Ilgstoši (vairāk nekā 20 gadus) darbojies žurnālistikā, gan kā neatkarīgais žurnālists, gan kā štata darbinieks un nodaļas redaktors dažādos preses izdevumos. Laiku pa laikam darbojies dažādu reklāmas un sabiedrisko attiecību tekstu sagatavošanā aģentūrās “Base Baltic” un “DDB”, kā arī veidojis sabiedrisko attiecību tekstus firmai “Modena Motors”.
Paralēli vadījis kursus Jauno žurnālistu skolā Cēsīs (sadarbībā ar Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju, Skolēnu interešu centru un Cēsu skolu valdi), kā arī piedalījies Draudzīgā Aicinājuma fonda skolēnu radošo darbu konkursa žūrijā.

Pētnieciskās intereses:
Spēkratu preses izdevumi un speciālo interešu žurnālistika Latvijā.
Spēkratu industrija Latvijā (uzņēmumu „Russo-Balt”, „Ford Vairogs”, „RAF”, “Sarkanā Zvaigzne” darbība).
Automobiļu drukātā reklāma pasaulē 50.-90. gados.
Satura veidošanās aspekti drukātajos medijos.

 

Programmas apraksts

Programmas mērķis ir veidot prasmi analizēt informāciju, novērtēt tās pārraidīšanu dažādos medijos un dažādai auditorijai. Radīt priekšstatus par kontekstuālo saistību starp masu medija satura struktūru un mediju organizācijas principiem. Radīt priekšstatus par saistību starp žurnālistiku, sabiedriskajām attiecībām un reklāmu un sadarbību šo sfēru ietvaros. Pilnveidot un izkopt prasmi konstruēt masu komunikācijas tekstus. Veidot prasmi piemērot noteiktu žanru noteikta medija specifikai.

Tēmas

Programmas laikā tiek apskatītas šādas tēmas:

1. Kursa struktūra, uzdevumi, vieta reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālista darbā.
2. Rakstīšanas pamatprincipi, materiāla tapšanas stadijas.
3. Žanru dažādība žurnālistikā.
4. Raksta struktūra, kompozīcija, sižets.
5. Raksta virsraksts.
6. Raksta līds.
7. Raksta īpatnības ziņu žurnālistikā.
8. Reportāža un reportēšana.
9. Intervija – forma un saturs.
10. Intervijas veidošana.
11. Intervijas nozīme portretaprakstu veidošanā.
12. Komentējoša rakstura teksti: ievadraksti, komentāri, redakcijas viedoklis.
13. Kritika, analīze, recenzija.
14. Rakstīšana par specifiskiem tematiem (sports, bizness, kultūra).
       

Klausītāja ieguvumi

Klausītājs pēc kursa noklausīšanās un praktisko darbu veikšanas:

  • Zina, atšķir, definē, novērtē galvenos žurnālistikas žanrus.
  • Spēj izvērtēt mediju auditoriju, izstrādāt un izmantot materiālu atlases principus, zina redaktora funkcijas, apzinās žurnālistu un redaktoru vajadzības informācijas saņemšanā.
  • Spēj izvēlēties piemērotu žanru, kompozīcijas paņēmienus, veikt informācijas atlasi, strukturēt tekstu, izmantot valodas līdzekļus. Radītais teksts ir viengabalains un harmonisks, atbilst auditorijas raksturojumam, klausītājs demonstrē kreativitāti un nestandarta pieeju.
     

Studiju vide

Studiju kurss notiek RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.


Kontakti 

RISEBA mūžizglītības centrs
Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: [email protected]

RISEBA galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga

Augstskolas galvenajā ēkā var nokļūt ar 9. trolejbusu, 3. vai 30. autobusu, braucot līdz pieturai "Kalnciema iela", kā arī ar 4. vai 5. tramvaju, braucot līdz pieturai "Nometņu iela".

Vēlos pieteikties

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png