Mentoringa programmas

Mentorings.jpg

Lai rastu iespēju atbalstīt augstskolas RISEBA studentus un profesionālās vidusskolas "Victoria" vidusskolēnus studiju procesa, vides un karjeras izaugsmes attīstībā, RISEBA Karjeras izaugsmes centrs no 2017. gada piedāvās mentoringa programmas. Tās ļaus ātrāk integrēties nozarē, sociālajā un kultūras vidē, sniegt iespēju studentiem, skolēniem plašāk, ātrāk domāt, precīzāk nospraust mērķus un neatkārtot jau nozares profesionāļu iepazītas kļūdas, kā arī attīstīt un uzlabot studiju, mācību vidi.


Par programmu

Mentoringa programmās tiek iesaistītas divas puses:
•             students vai vidusskolēns, kurš vēlas iegūt vairāk pieredzes, pielāgot savas zināšanas un uzzināt vairāk par nozari, kurā ir izvēlētas studijas, attīstīt savas personīgās, profesionālās, līdera iemaņas, uzlabot augstskolas un vidusskolas paštēlu, ātrāk integrēties sociālajā vidē, pētīt un veikt publikācijas par aktuālām tēmām;
•             mentors, kompānijas, augstskolas pārstāvis, persona, kura ir ieguvusi pietiekamu pieredzi, lai ar to dalītos, spētu iedvesmot un motivēt studentus. Palīdzētu izvēlēties konkrēto nozari, profesiju kā nākotnes darbību sfēru. Skolotājs, konsultants, kurš uzklausa studentu, skolēnu māca, iesaka, kā attīstīt spējas efektīvākai karjeras izaugsmei. Tās realizēšanai palīdz izvirzīt profesionālos mērķus, stratēģiju un rīcības plānus.

Programmas abām pusēm sniegs jaunas, daudzpusīgas zināšanas, iespēju realizēt, motivēt sevi, kā arī izveidot kontaktus, kas ļauj saprast mūsdienu jaunatnes vajadzības.


Programmas

  • Vidusskolēnu mentora programma (programma paredzēta profesionālās vidusskolas "Victoria" vidusskolēniem, kuriem nepieciešams mentors, lai palīdzētu uzsākt mācības 1. kursā augstskolā un ātrāk integrēties tās sociālajā vidē);

  • Studentu mentora programma (programma paredzēta augstskolas RISEBA studentiem, kuriem nepieciešams mentors, lai palīdzētu uzsākt 1. studiju gadu un ātrāk integrēties sociālajā vidē);

  • Karjeras mentorings (programma paredzēta profesionālās vidusskolas "Victoria" vidusskolēniem un augstskolas RISEBA studentiem, kuriem nepieciešams mentors, lai palīdzētu uzsākt un attīstīt karjeras izaugsmi);

  • Studiju noslēguma darba tēmu mentorings (programma paredzēta augstskolas RISEBA studentiem, kuriem nepieciešams izvēlēties aktuālu tēmu, par kuru rakstīt bakalaura vai maģistra darbu. Izvēloties šo programmu, studentam ir iespēja izvēlēties uzņēmumu un darbības sfēru, par kuru rakstīt studiju noslēguma darbu, komunicēt ar uzņēmuma pārstāvjiem, kuri konsultētu studentu darba izpildes laikā, izvirzīt mērķus un realizēt plānveida darba izpildi);

  • Mentors savā skolā (programma paredzēta profesionālās vidusskolas "Victoria" 2. – 4. kursa vidusskolēniem, kuriem nav akadēmisko parādu un kuri vēlas iepazīstināt 1. kursa skolēnus ar vidusskolas vidi, mācību procesu, atbalsta personām);

  • Mentors savā augstskolā (programma paredzēta augstskolas RISEBA studentiem, kuriem nav akadēmisko parādu un kuri vēlas iepazīstināt 1. kursa studentus ar studiju vidi, procesu, atbalsta nodaļām, karjeras izaugsmes iespējām un papildu iespējām, kuras piedāvā augstskola);

  • Zinātnes un publikāciju mentors (programma paredzēta augstskolas RISEBA studentiem, kuriem nav akadēmisko parādu, programmas ietvaros studentam tiek sniegtas konsultācijas par publikāciju iespējām RISEBA izdotajos zinātniskajos žurnālos).

    Visas mentoringa programmas ilgst vienu studiju gadu, no 1. septembra līdz 30.jūnijam.


Reģistrācija

Reģistrēties mentoringa programmām var, sūtot e-pastu uz kursi@riseba.lv.

Reģistrācijas maksa mentoringa programmām netiek piemērota.


Kontaktinformācija

Diāna Krone
RISEBA Karjeras izaugsmes centra vadītāja
Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: diana.krone@riseba.lv
Adrese: Rīga, Meža iela 3

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png