Biroja lietišķā programmatūra

Kursi

 

Studiju kursa nosaukums Biroja lietišķā programmatūra
Studiju programmas nosaukums Bakalaura studiju programma "Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana"
Studiju kursa galvenās tēmas

1. MS Word stili. Stilu lietošana, jauna stila veidošana.

2. Dokumenta satura rādītāja veidošana. Darbs ar dokumenta struktūru. Nodaļu pārvietošana un līmeņa maiņa.

3. Attēlu un tabulu automātiskas numerācijas veidošana, atsauču ievietošana dokumentā.

4. Literatūras avotu veidošana, atsauču ievietošana tekstā. Dokumenta sekcijas. Dokumenta sadalīšanas sekcijās. Sekciju parametri un to maiņa sekcijās.

5. Prezentāciju veidošana ar Power Point. Veidņu veidošana Master režīmē. Teksta, attēlu, video un citu objektu ievietošana slaidos.

Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu (mikrofons, web kamera, austiņas vai tumbiņas), Biroja programma (Word, Excel, PowerPoint vai to analogi), interneta pārlūks.
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanas Priekšzināšanas nav nepieciešamas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par to, kā izveidot sarežģītus strukturētus dokumentus elektroniskā vidē, kā izveidot automātisku numerāciju un atsauces un kā noformēt tekstu.

Prasmes

Prasme izveidot strukturētu prezentāciju, pielāgot dizainu un saturu.

Kompetences

Prasme kritiski analizēt informāciju un identificēt problēmas, kā arī rast risinājumus, argumentēt viedokli gan sadarbībā ar speciālistiem, gan nespeciālistiem.

Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Studiju kursa apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums 45 min.)

Studiju kursa apjoms  80 akadēmiskās stundas, no kurām:

kontaktstundas  35 stundas;

pastāvīgais darbs 45 stundas.

Programmas ilgums 8 nedēļas (2 mēneši).

Pilna mācību maksa EUR 360
Līdzfinansējums 10% (sedz izglītojamais) EUR 36
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png