Biznesa vadība un veidošana digitālā vidē

Kursi

 

Programmas nosaukums Biznesa vadība un veidošana digitālā vidē
Programmas galvenās tēmas

1. Uzņēmējdarbības digitālā transformācija un uzņēmuma stratēģija

2. Datu analīze, tirgus un patērētāju izpēte digitālā vidē

3. Uzņēmējdarbības stratēģiskās plānošanas digitālie rīki

4. Uzņēmējdarbības uzsākšana digitālā vidē

5. E-komercijas risinājuma izveide

6. Mērķa auditorijas definēšana un klienta pieredzes vadība digitālā vidē

7. Digitālā mārketinga līdzekļi un risinājumi e-biznesa vadībai

8. E-risinājumu pārvaldība, analīze, optimizācija un mārketings

9. Biznesa riski, tiesiskie un ētikas aspekti digitālajā vidē

10. Uzņēmuma iekšējās vides pārvaldība ar digitāliem risinājumiem

Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu  un programmu Microsoft Office, videokamera, mikrofons
Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanas Pieredze uzņēmumu vadības darbā
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par biznesa vides digitālo transformāciju.

Zināšanas par biznesa veidošanu, stratēģijas formulēšanu.

Zināšanas par efektīvu vadību elektroniskajā vidē.

Prasmes

Prasmes biznesa plānošanā, stratēģijas izstrādē, zīmola veidošanā un mārketingā ar digitālo metožu un rīku izmantošanu.

Kompetences

Kompetence esošo datu izmantošanā biznesa attīstības vajadzībām, izmantojot digitālos rīkus un datu avotus.
Grafiks

Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums  45 min.)

Programmas apjoms  160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija  64 stundas (no kurām 32 stundas ir neklātiene);

praktiskie darbi  96 stundas (no kurām 62 ir neklātiene).

Programmas ilgums  16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512
Līdzfinansējums 10% (sedz izglītojamais) EUR 51,20
Kontaktinformācija Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv
  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png