Darbs ar programmu CorelDraw

Kursi

 

Programmas nosaukums Darbs ar programmu CorelDraw
Programmas galvenās tēmas

1. Iepazīšanās ar datorprogrammu CorelDraw

2. Jauna dokumenta veidošana

3. Vienkāršu formu veidošana

4. Līniju izveides rīki

5. Darbs ar krāsu

6. Darbs ar objektiem

7. Artistic Media Tool

8. Augstas precizitātes instrumenti

9. Darbs ar tekstu

10. Bagātīgie objektu pildījumi

11. Rastrgrafikas izmantošana

12. Dokumenta saglabāšana un eksportēšana

13. Ilustrācijas izveide

14. Informatīva materiāla izveide

Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera un mikrofons, CorelDraw  programma
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas priekšzināšanas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

CorelDraw darba telpas, logu un palešu pārzināšana.

Prasme pielietot programmas darba rīkus un dokumentu iestatījumus.

Prasmes

Prasme analizēt krāsu modeļus un krāsu redakcijas iespējas.

Prasme veidot vektorgrafikas attēlus un teksta salikumus.

Prasme saglabāt failus atbilstošajā formātā un izmērā.

Kompetences

Spēja veidot attēlu sagataves izmantošanai rastrgrafikas, animācijas un video programmās.

Spēja sagatavot attēlus un teksta salikumus drukai un publicēšanai tīmeklī.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms –  160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija –  80 stundas;

praktiskie darbi – 80 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv 

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png