Darbs ar programmu Illustrator CC

Kursi

 

Programmas nosaukums Darbs ar programmu Illustrator CC
Programmas galvenās tēmas

1. Iepazīšanās ar datorprogrammu Adobe Illustrator

2. Jauna dokumenta veidošana

3. Vienkāršu formu veidošana

4. Objektu transformēšana

5. Burtu mācības pamati

6. Objektu pildījuma un kontūras īpašības

7. Darbs ar krāsu

8. Sarežģītu formu veidošana un to rediģēšana

9. Pildspalvas (Pen) rīks

10. Bagātīgie objektu pildījumi

11. Appearance panelis un grafisko stilu veidošana

12. Simboli

13. Otu veidi un to izmantošana

14. Kompleksie objektu transformācijas rīki

15. Darbs 3D vidē

16. Darbs ar tekstu

17. Rastrgrafikas izmantošana Illustratorā

18. Informatīva materiāla izveide

19. Dokumenta saglabāšana un eksportēšana
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera un mikrofons, grafiskās planšetes, programmu pakete Adobe Creative Cloud
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav vajadzīgas priekšzināšanas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Adobe Illustrator darba telpas, logu un palešu pārzināšana.

Programmas darba rīku un dokumentu iestatījumu pārzināšana un pielietošana.

Prasmes

Spēja analizēt krāsu modeļus un krāsu redakcijas iespējas.

Spēja veidot vektorgrafikas attēlus un teksta salikumus.

Kompetences

Spēja veidot attēlu sagataves izmantošanai rakstrgrafikas, animācijas un video programmās.

Spēja sagatavot attēlus un teksta salikumus drukai un publicēšanai tīmeklī.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija  76 stundas;

praktiskie darbi – 84 stundas.

Programmas ilgums  16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)

EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png