Darbs ar programmu InDesign CC

Kursi

 

Programmas nosaukums Darbs ar programmu InDesign CC
Programmas galvenās tēmas

1. Ievads InDesign

2. Jauna dokumenta veidošana

3. Dokumenta izkārtojums (layout)

4. Darbs ar lappusēm

5. Darbs ar tekstu

6. Darbs ar grafikas elementiem

7. Darbs ar krāsu un caurspīdīgumu

8. Rāmji (frames) un ceļi (paths)

9. Burtu mācības pamati

10. Darbs ar objektiem

11. Teksta formatēšana

12. Darbs ar stiliem

13. Darbs ar interaktīviem dokumentiem

14. Pakotne (Package), drukāšana un eksportēšana

15. Padomi ekspertiem
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera un mikrofons, programmu pakete "Adobe Creative Cloud"
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav vajadzīgas priekšzināšanas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Pārzina "Adobe InDesign" darba telpu, logus un paletes.

Prasme pielietot programmas darba rīkus un dokumentu iestatījumus.

Prasmes

Spēja analizēt krāsu modeļus un krāsu redakcijas iespējas.

Prasme veidot drukas un interaktīvā dokumenta iekārtojumu.

Prasme veidot sarežģītus un apjomīgus teksta salikumus.

Spēja ievietot un kārtot dokumentā dažādus grafikas elementus.

Kompetences

Spēj veidot un formatēt tabulas, kā arī veidot interaktīvus dokumentus.

Prasme sagatavot dokumentus drukai un publicēšanai tīmeklī.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 78 stundas;

praktiskie darbi – 82 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png