Darbs ar programmu Photoshop CC

Kursi

 

Programmas nosaukums Darbs ar programmu Photoshop CC
Programmas galvenās tēmas

1. Iepazīšanās ar datorprogrammu Adobe Photoshop

2. Failu pārlūkošana un organizēšana, izmantojot Adobe Bridge

3. Darbs ar slāņiem

4. Darbs ar Photoshop Camera RAW

5. Fotografēšanas režīmi

6. Ekspozīcijas veidošana

7. Krāsu fotogrāfija

8. Aprīkojums

9. Fotografēšana studijā

10. Kompozīcija

11. Fotoattēlu rediģēšana

12. Darbs ar attēla atsevišķām daļām

13. Fotoattēlu retušēšana

14. Fotoattēla asuma korekcija

15. Photoshop sajaukšanas režīmi (Blending Modes)

16. Attēla pārveide un krāsu dziļums

17. Attēla kompozīcija

18. Kolāžas vai salikta attēla veidošana

19. Darbs ar tekstu

20. Efekti un materialitāte

21. Otas

22. Darbs ar vektorgrafikas objektiem

23. Darbs perspektīvē

24. Photoshop 3D iespējas

25. Animēta GIF veidošana
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, webkamera un mikrofons, grafiskās planšetes, fotoaparāts ar zibspuldzi un statīvu, programmu pakete Adobe Creative Cloud.
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav vajadzīgas priekšzināšanas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Pamatzināšanas fotogrāfijas praksē un fotogrāfēšanai nepieciešamā aprīkojuma izvēlē.

Adobe Photoshop darba telpu, logus un paletes pārzināšana.

Prasmes

Prasme pielietot programmas darba rīkus un dokumentu iestatījumus.

Spēja analizēt krāsu modeļus un krāsu redakcijas iespējas.

Prasme koriģēt un apstrādāt fotogrāfijas.

Prasme veidot 2D un 3D rastrgrafikas attēlus.

Kompetences

Spēja veidot attēlu sagataves izmantošanai vektorgrafikas, maketēšanas, animācijas un video programmās.

Spēja veidot vienkāršas GIF animācijas.

Prasme sagatavot attālus drukai un publicēšanai tīmeklī.

Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija 78 stundas;

praktiskie darbi 82 stundas.

Programmas ilgums 16 nedēļās (4 mēneši).

Pilna mācību maksa EUR 512
Līdzfinansējums 10% (sedz izglītojamais) EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png