Datorgrafika un grafiskās paketes

Kursi

 

Programmas nosaukums Datorgrafika un grafiskās paketes
Programmas galvenās tēmas

1. Datorgrafikas būtība

2. Adobe Illustrator darba vide

3. Zīmējuma datnes

4. Vienkāršu figūru un līniju zīmēšana

5. Teksta veidošana rīki

6. Speciālo efektu lietošana

7. Photoshop darba vide (logs)

8. Attēla apskate

9. Slāņu izmantošana

10. Atlases rīki

11. Darbības ar attēlu un tā apgabaliem

12. Teksta formatēšana

13. Zīmēšanas rīki

14. Efekti un filtri

Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera un mikrofons, grafiskās planšetes, programmu pakete "Adobe Creative Cloud"
Prasības iepriekšējai izglītībai

Vidējā izglītība

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas priekšzināšanas 
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Izprot "Adobe Illustrator" un "Adobe Photoshop" darba telpas lietošanā.

Prasmes

Abu augstāk minēto programmu tehniskās iemaņas.

Prot lietot programmas ar pamata īsinātājtaustiņiem.

Prot pareizi identificēt standarta ikonas, rīkus, paletes, kā arī pārzina to funkciju.

Kompetences

Spēja strādāt un orientēties abās programmās pamata līmenī.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 80 stundas;

praktiskie darbi – 80 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png